Företagsamhet i skolan

Motion 2018/19:2078 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över om alla kommuner kan ge samtliga elever på gymnasieskolan möjlighet att driva egna företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brist på arbetslivserfarenhet är ett vanligt problem för unga när de ska söka sitt första jobb efter gymnasiet. Det är därför viktigt att unga redan under gymnasietiden skapar kontakter till näringslivet genom exempelvis praktik. Lika viktigt är det att unga får chansen att bekanta sig med företagsvärlden, och hur det fungerar att driva ett företag från idé till verklighet. Det är en skapandeglädje i den processen som bidrar till att främja unga vuxnas ambitioner, och får dem att känna sig ett steg närmare en annars synbart svår arbetsmarknad. Under de senaste åren har belastningen på företagande och entreprenörskap ökat med höjda skatter på jobb och näringsliv. För att kompensera mot en sådan arbetsmarknad blir verksamheter som Ung Företagsamhet (UF) i gymnasie­skolan och Drivhusets stöd till unga entreprenörer centrala i att egga igång unga vuxnas företagarambitioner.

Till följd av dessa verksamheter skapas inte bara värdefulla kontakter, utan unga får även ett arbetsintyg som kan öka möjligheterna till anställning i framtiden. Att vara anställbar är viktigt, men det är minst lika betydelsefullt att få kunskaper om entrepre­nörskap. Att starta ett eget företag är också en väg in i arbetslivet. Sverige behöver fler företagare för att stimulera innovation och stärka Sveriges internationella konkurrens­kraft. Här kan skolan vara en betydelsefull aktör.

I dagens gymnasieskolor har bland annat Ung Företagsamhet fått en alltmer framträdande roll. Organisationen arbetar för att elever ska få möjlighet att starta eget företag inom ramen för sin utbildning. UF bistår med ett verktyg som behövs för att starta och driva ett företag och stödjer eleverna i deras arbete. En rapport från Handels­högskolan visar att de elever som har drivit UF-företag har i större omfattning startat företag även efter gymnasiet än personer som inte har haft ett UF-företag. Därtill visar även rapporten att UF-företagare anställer fler, har högre omsättning och en längre livslängd på sina företag. Sedan verksamhetens start 1980 har drygt 360 000 svenska elever fått chansen att skapa och driva företag. Under 2016/17 drev 27 769 gymnasie­elever företag. Antalet UF-företag har ökat för varje år och det var under det gångna året ungefär lika många tjejer som killar som deltog i verksamheten. Av företagens vd:ar var en majoritet tjejer (Ung Företagsamhet).

Det är positivt att UF fortsätter sin positiva utveckling och att de blir alltmer upp­märksammade och påvisar goda resultat, men det faktum att UF-företagande begränsas till specifika program hindrar många andra elever från att testa på att starta eget. Regeringen bör därför se över hur alla kommuner skulle kunna ge samtliga elever på gymnasieskolan möjligheten att testa på entreprenörskap genom Ung Företagsamhet. Fortsatta satsningar på Drivhuset och liknande aktörer är också av stor vikt för att stimulera och uppmuntra ungt entreprenörskap.

 

 

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över om alla kommuner kan ge samtliga elever på gymnasieskolan möjlighet att driva egna företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.