Till innehåll på sidan

Företagares svårigheter att kunna ta ut föräldraledighet

Motion 2011/12:Sf286 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilka förbättringar som kan göras inom sjukförsäkringen när det gäller småföretagare och deras möjlighet till föräldraledighet.

Motivering

Sverige som land är beroende av att vi har ett positivt företagsklimat. Det ska vara enkelt och självklart för människor att kunna starta och driva både små och större företag. Visserligen har det skett positiva förändringar som gynnat företagsklimatet i landet men det finns fortfarande en hel del svårigheter som försämrar för den enskilda företagaren.

För en egenföretagare är det idag svårt att vara föräldraledig. Därtill är det är svårt att ta ut ledighet vid vård av sjukt barn och även ett problem att få barnsomsorg på ”obekväma” tider eftersom de flesta kommuner inte tillhandahåller barnomsorg kvällar, helger och nätter.

I Västerbotten arbetar man just nu med ett projekt som heter generationsväxling inom företag. Målet är att få unga människor att ta över och fortsätta driva redan befintliga och etablerade företag. Idén och projektet är i grunden mycket positivt men för att vi ska få ett positivt utfall krävs det att vi förbättrar förutsättningarna för företagen.

Att ta över eller starta ett litet företag med en eller ett par anställda är tufft och det innebär en stor och tung arbetsbörda för företagsinnehavaren. Vill man dessutom kunna planera för att skaffa familj och barn är det en ännu större utmaning. Oavsett om företaget har anställda eller inte är det angeläget att människor inte tackar nej eller avstår från att ta över eller starta upp ett företag på grund av att sjukförsäkringen inte är anpassad för det när det gäller föräldraledighet.

Av ovan nämnda skäl vore det positivt med en översyn för att se vilka förbättringar som kan ske inom sjukförsäkringen när det gäller småföretagare och föräldraledighet.

Stockholm den 4 oktober 2011

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilka förbättringar som kan göras inom sjukförsäkringen när det gäller småföretagare och deras möjlighet till föräldraledighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.