Företagandets villkor

Motion 1997/98:N274 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:N274

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Företagandets villkor

1 Inledning  

2 Några grundläggande principer  

3 Ny tid för näringslivet  

3.1 Globalisering  

3.2 Informationstekniken  

3.3 Nationell politik  

4 Tre strategiska områden  

5 Näringslivspolitik för nya företag  

5.1 De små företagen är viktiga för Sverige  

5.2 Det ska vara enkelt att starta och driva företag  

5.3 Minska byråkratin  

5.4 Förenkla regelverket  

5.5 F-skattsedel  

5.6 Långsiktigt risktagande – spridning av risker  

6 Företag måste ha god tillgång till kapital  

6.1 Ta bort dubbelbeskattningen  

6.2 Återgå till gamla regler för momsredovisning  

6.3 Stimulera privatpersoner att investera  

6.4 Sparande bör uppmuntras  

6.5

Yrkanden (42)

 1. Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statens roll i näringspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statens roll i näringspolitiken
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i kommunallagen i enlighet med vad som anförts i motionen att den kommunala kompetensen preciseras och skärps.
  Behandlas i
 5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i kommunallagen i enlighet med vad som anförts i motionen att den kommunala kompetensen preciseras och skärps.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en särskild småföretagarminister
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en särskild småföretagarminister
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en avregleringsdelegation
  Behandlas i
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en avregleringsdelegation
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Regeringskansliet vid beredning av beslut som berör företagande måste undersöka och redogöra för effekterna för företagen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Regeringskansliet vid beredning av beslut som berör företagande måste undersöka och redogöra för effekterna för företagen
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anfröts om mentorsprogram för kvinnliga företagare
  Behandlas i
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anfröts om mentorsprogram för kvinnliga företagare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändringar i fåmansföretagsreglerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändringar i fåmansföretagsreglerna
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utfärdande av F-skattsedel.
  Behandlas i
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utfärdande av F-skattsedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag om åtgärder för att stimulera tjänstesektorn
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 19. att riksdagen hos regeringen begär förslag om åtgärder för att stimulera tjänstesektorn
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets stöd till mindre företags möjlighet att ta del i forsknings- och utvecklingsarbete
  Behandlas i
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets stöd till mindre företags möjlighet att ta del i forsknings- och utvecklingsarbete
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beskattning av royalty på patenterade uppfinningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beskattning av royalty på patenterade uppfinningar.
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om innovativ teknikupphandling
  Behandlas i
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om innovativ teknikupphandling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bättre skydd för immateriella rättigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bättre skydd för immateriella rättigheter.
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utbildning och kompetensutveckling genom ett nationellt program med inriktning på företagande och entreprenörskap införs i gymnasieskolan
  Behandlas i
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utbildning och kompetensutveckling genom ett nationellt program med inriktning på företagande och entreprenörskap införs i gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen hos regeringen begär förslag om åtgärder för kompetensutveckling och forskning i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 31. att riksdagen hos regeringen begär förslag om åtgärder för kompetensutveckling och forskning i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad ägarspridning genom utförsäljning av statliga företag.
  Behandlas i
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad ägarspridning genom utförsäljning av statliga företag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtkomligheten av offentliga handlingar och att all offentlig upphandling bör ske elektroniskt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtkomligheten av offentliga handlingar och att all offentlig upphandling bör ske elektroniskt.
  Behandlas i
 36. att riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga regeringen att ställa ut kreditgarantier utan beloppsbegränsning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga regeringen att frångå principen om riskrelaterad avgift för garantier
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anvisar anslagen under utgiftsområde 24 Näringspolitik enligt följande uppställning: A 2 Småföretagsutveckling, 134 062 000, + 20 000 000, A7 Omstrukt. av vissa statliga företag, 25 000 000, -25 000 000, C 2 Konkurrensforskning 3 473 000, +3 000 000, D 1 Teknisk forskning och utveckling, 672 953 000, +110 000 000, D 4 Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet, 29 892 000, +2 000 000, F 2 Konsumentverket 67 876 000, -3 000 000, Nytt anslag: Hushållstjänster 0, +250 000 000, Totalt: 933 256 000, +337 000 000.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 39. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anvisar anslagen under utgiftsområde 24 Näringspolitik enligt följande uppställning: A 2 Småföretagsutveckling, 134 062 000, + 20 000 000, A7 Omstrukt. av vissa statliga företag, 25 000 000, -25 000 000, C 2 Konkurrensforskning 3 473 000, +3 000 000, D 1 Teknisk forskning och utveckling, 672 953 000, +110 000 000, D 4 Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet, 29 892 000, +2 000 000, F 2 Konsumentverket 67 876 000, -3 000 000, Nytt anslag: Hushållstjänster 0, +250 000 000, Totalt: 933 256 000, +337 000 000.
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en effektivare konkurrenspolitik.
  Behandlas i
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en effektivare konkurrenspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 42. Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.