Företagande, arbete och utveckling

Motion 1997/98:Fi205 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Motion till riksdagen

1997/98:Fi205

av Carl Bildt m.fl. (m)

Företagande, arbete och utveckling

Motion till riksdagen

1997/98:Fi205

av Carl Bildt m.fl. (m)

F�retagande, arbete och utveckling

Inneh�ll

1 Sammanfattning

Sverige m�ste f�rnyas. Det beh�vs f�r att en ny tids m�jligheter skall
kunna tas tillvara.

Huvudorsaken till d�lig tillv�xt, otillr�ckligt f�retagande och rekordh�g
arbetsl�shet ligger i den bristande f�rnyelsen. Sveriges problem kan inte
l�sas med mindre �n att skapandets och tillv�xtens grundl�ggande
f�ruts�ttningar rekonstrueras.

Sveriges st�rsta utmaning �r i dag den �ppna internationella konkurrensen.
M�nniskor, f�retag, varor och kapital kan r�ra sig fritt �ver gr�nserna. En
f�ruts�ttning f�r att v�rt land skall kunna ta till

Yrkanden (42)

 1. att riksdagen beslutar att dubbelbeskattningen av utdelade och kvarhållna vinster slopas från den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen beslutar att dubbelbeskattningen av utdelade och kvarhållna vinster slopas från den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar om lindrade spärregler för fåmansbolag fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar om lindrade spärregler för fåmansbolag fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen beslutar avveckla förmögenhetsskatten med början 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen beslutar avveckla förmögenhetsskatten med början 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattekonto och mervärdesskattebetalningar
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattekonto och mervärdesskattebetalningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen beslutar om skattereduktion med 50 % av betald arbetskostnad i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen beslutar om skattereduktion med 50 % av betald arbetskostnad i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 11. att riksdagen hos regeringen begär förslag om permanent avdrag för underhåll och reparation av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 12. att riksdagen hos regeringen begär förslag om permanent avdrag för underhåll och reparation av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen beslutar återinföra de regler som gällde före 1995 avseende dieseloljebeskattningen av arbetsredskap i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen beslutar återinföra de regler som gällde före 1995 avseende dieseloljebeskattningen av arbetsredskap i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 15. att riksdagen beslutar att inkomster av royalty som härrör från patent skall beskattas som kapitalinkomst fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 16. att riksdagen beslutar att inkomster av royalty som härrör från patent skall beskattas som kapitalinkomst fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen hos regeringen begär förslag syftande till avskaffande av statens skatteförmånsrätt vid konkurser i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag syftande till avskaffande av statens skatteförmånsrätt vid konkurser i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 19. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten på vinstandelsmedel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 20. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten på vinstandelsmedel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om F-skattesedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om F-skattesedel.
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för konkurrenspolitiken.
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för konkurrenspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och konkurrenslagen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och konkurrenslagen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 27. att riksdagen hos regeringen begär förslag om skärpta krav på konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 28. att riksdagen hos regeringen begär förslag om skärpta krav på konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förstärkning av Konkurrensverket i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förstärkning av Konkurrensverket i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 31. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en långsiktig förändring av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 32. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en långsiktig förändring av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen hos regeringen begär förslag om omedelbara förenklingar av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen hos regeringen begär förslag om omedelbara förenklingar av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 35. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 36. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förändring av arbetsmarknadspolitiken i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förändring av arbetsmarknadspolitiken i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildningspolitiken
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildningspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forsknings- och teknologipolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forsknings- och teknologipolitiken.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.