Till innehåll på sidan

Företagande, arbete och utveckling

Motion 1997/98:Fi205 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:Fi205

av Carl Bildt m.fl. (m)

Företagande, arbete och utveckling

Motion till riksdagen

1997/98:Fi205

av Carl Bildt m.fl. (m)

F�retagande, arbete och utveckling

Inneh�ll

1 Sammanfattning

Sverige m�ste f�rnyas. Det beh�vs f�r att en ny tids m�jligheter skall
kunna tas tillvara.

Huvudorsaken till d�lig tillv�xt, otillr�ckligt f�retagande och rekordh�g
arbetsl�shet ligger i den bristande f�rnyelsen. Sveriges problem kan inte
l�sas med mindre �n att skapandets och tillv�xtens grundl�ggande
f�ruts�ttningar rekonstrueras.

Sveriges st�rsta utmaning �r i dag den �ppna internationella konkurrensen.
M�nniskor, f�retag, varor och kapital kan r�ra sig fritt �ver gr�nserna. En
f�ruts�ttning f�r att v�rt land skall kunna ta till

Yrkanden (42)

 1. att riksdagen beslutar att dubbelbeskattningen av utdelade och kvarhållna vinster slopas från den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen beslutar att dubbelbeskattningen av utdelade och kvarhållna vinster slopas från den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar om lindrade spärregler för fåmansbolag fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar om lindrade spärregler för fåmansbolag fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen beslutar avveckla förmögenhetsskatten med början 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen beslutar avveckla förmögenhetsskatten med början 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattekonto och mervärdesskattebetalningar
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattekonto och mervärdesskattebetalningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen beslutar om skattereduktion med 50 % av betald arbetskostnad i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen beslutar om skattereduktion med 50 % av betald arbetskostnad i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 11. att riksdagen hos regeringen begär förslag om permanent avdrag för underhåll och reparation av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 12. att riksdagen hos regeringen begär förslag om permanent avdrag för underhåll och reparation av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen beslutar återinföra de regler som gällde före 1995 avseende dieseloljebeskattningen av arbetsredskap i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen beslutar återinföra de regler som gällde före 1995 avseende dieseloljebeskattningen av arbetsredskap i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 15. att riksdagen beslutar att inkomster av royalty som härrör från patent skall beskattas som kapitalinkomst fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 16. att riksdagen beslutar att inkomster av royalty som härrör från patent skall beskattas som kapitalinkomst fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen hos regeringen begär förslag syftande till avskaffande av statens skatteförmånsrätt vid konkurser i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag syftande till avskaffande av statens skatteförmånsrätt vid konkurser i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 19. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten på vinstandelsmedel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 20. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten på vinstandelsmedel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om F-skattesedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om F-skattesedel.
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för konkurrenspolitiken.
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principerna för konkurrenspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och konkurrenslagen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och konkurrenslagen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 27. att riksdagen hos regeringen begär förslag om skärpta krav på konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 28. att riksdagen hos regeringen begär förslag om skärpta krav på konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förstärkning av Konkurrensverket i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förstärkning av Konkurrensverket i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 31. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en långsiktig förändring av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 32. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en långsiktig förändring av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen hos regeringen begär förslag om omedelbara förenklingar av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen hos regeringen begär förslag om omedelbara förenklingar av arbetsrätten i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 35. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 36. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förändring av arbetsmarknadspolitiken i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en förändring av arbetsmarknadspolitiken i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildningspolitiken
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildningspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forsknings- och teknologipolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forsknings- och teknologipolitiken.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.