Förbud mot vilda djur på cirkus

Motion 2020/21:1050 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till skillnad från djur i djurparker, vilka kan ha en undervisande, folkbildande och artbevarande roll, har djur på cirkus enbart ett underhållningsvärde. För den som inte är insatt i frågan kan dessa djurcirkusar anses vara oförargliga. Det är dock en mycket naiv inställning. Det finns i dag en lång rad exempel på att djur på cirkus i själva verket ofta far väldigt illa.

En många gånger hård och monoton träning sedan djuren är små raderar ut naturliga instinkter och beteenden, allt med målet att de ska lära sig att utföra för dem onaturliga konster. Bestraffningar är vanligt förekommande. Långa transporter och trånga utrym­men leder till stress och stereotypa beteenden, ibland också aggressivitet. Det säger sig självt att detta inte är ett värdigt sätt att behandla levande och kännande varelser på.

Fler än 20 länder i Europa har därför valt att förbjuda vilda djur på cirkus. Senast ut i raden av sådana länder är England och Litauen. I Frankrike har man i sin tur nyligen beslutat att införa ett gradvis förbud mot vilda djur på resande cirkusar.

I Sverige finns det inget sådant heltäckande förbud, även om det i dag finns ganska omfattande restriktioner för vilka djur som är tillåtna på cirkus. Det är dock inte tillräck­ligt. Det enda rimliga i sammanhanget är därför att följa ovan nämnda exempel och helt förbjuda vilda djur på cirkus.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.