Förbud mot oskuldsnormer

Motion 2021/22:1063 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, KD, M, C, L, MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör initiera en utredning med uppdrag att formulera en tydlig lagtext som kriminaliserar oskuldsoperationer och oskuldsintyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet är kärnan i en hederskultur som det svenska samhället måste bekämpa. Enligt hederskulturens förlegade patriarkala före­ställningar måste en flicka som gifts bort vara oskuld, vilket anses kunna bevisas av att hon börjar blöda vid samlag under bröllopsnatten. Hederskulturen ger på detta sätt upp­hov till en marknad av oskuldsintyg och oskuldsoperationer, det vill säga kirurgiska ingrepp som åstadkommer blödning vid samlag. Tidningen Ottar och Ekot har tidigare under året avslöjat att det finns flera privata kliniker som idag utför sådana operationer. I Ottars reportage beskrivs hur Nab-kliniken varit särskilt aktiv i marknadsföringen av dessa operationer och att kostnaden för ett ingrepp ska ha uppgått till 15 000 kronor.

Vi ledamöter i riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn har flera gånger på olika sätt uppmärksammat denna fråga. I flera interpellations­debatter har olika statsråd fått svara på frågor om regeringen är beredd att kriminalisera oskuldsoperationer och utfärdande av oskuldsintyg. Beskedet har hittills varit att man inte ser något behov av ny lagstiftning, bland annat eftersom Socialstyrelsen sedan tidigare, i ett särskilt meddelandeblad uttalat att oskuldsoperationer och oskuldsintyg redan är olagliga. Hur en sådan informationstext från en myndighet skulle stå sig som rättskälla i en domstol kan inte regeringen med säkerhet veta. Varken Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har prövat något sådant ärende. Ingen har kunnat lagföras och ingen läkare har fått sin legitimation indragen. Det omtalade med­delandebladet adresserade inte heller privatpraktiserande kirurger utan vände sig till andra vårdgivare.

Regeringen har hävdat att den svenska sexualbrottslagstiftningen kan vara tillämplig för oskuldskontroller och hänvisade här till ett enskilt rättsfall. Men detta prejudikat handlar om ett övergrepp som en man utförde på sin sambo, alltså en situation som är mycket olik den när en kirurg mot betalning utför ett ingrepp på sitt operationsbord. 

Regeringen delar vår uppfattning att denna typ av intyg och operationer ska vara olagliga. Däremot övertygar inte deras argument om att det inte skulle behövas en tydlig kriminalisering.

Nu krävs handling. I Frankrike behandlas just nu ett förslag från president Macron om att kriminalisera utfärdandet av oskuldsintyg. Detta borde inspirera en svensk justitie­minister i en regering som kallar sig feministisk. Vi förväntar oss att regeringen skynd­samt initierar en utredning med uppdrag att formulera en tydlig lagtext som kriminali­serar oskuldsoperationer och oskuldsintyg.

Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Amineh Kakabaveh (-)

 

Gudrun Brunegård (KD)

Ann-Sofie Alm (M)

Helena Vilhelmsson (C)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Annika Hirvonen (MP)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör initiera en utredning med uppdrag att formulera en tydlig lagtext som kriminaliserar oskuldsoperationer och oskuldsintyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.