Till innehåll på sidan

Förändring av Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2022/23:628 av Malin Höglund m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta de långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantmäteriet ansvarar idag för myndighetsutövning, att stycka av tomter för nybygg­nation, fastighetsreglering, klyvning eller sammanläggning. Det tar nästan ett år att stycka av en fastighet, vilket är en bromskloss när det ska byggas i hela Sverige.

I flera av Sveriges 290 kommuner är det stor bostadsbrist. Att Lantmäteriet ska få ha en nästan ettårig handläggningstid är orimligt. I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) har kommunerna handläggningstider för prövning inom 10 veckor. Håller inte byggnadsnämnden den tiden sätts bygglovsavgiften ner med 20 % per vecka.

Den största delen av Lantmäteriets omsättning kommer från avgifter, inte som anslag från staten. Det finns idag ingen konkurrens. Flera utförare skulle vara bra för de som jobbar i branschen. Det möjliggör fler arbetsgivare och en effektivare verksamhet.

Regeringen bör därför överväga att ta initiativ till en översyn av Lantmäteriet för att undersöka om det är möjligt att få in fler aktörer på området samt att lagstifta om en handläggningstid som liknar kommunernas när det gäller myndighetsutövningen inom exempelvis PBL.

 

 

Malin Höglund (M)

Crister Carlsson (M)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta de långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.