Till innehåll på sidan

Förändrad lagstiftning för jakt

Motion 2021/22:700 av Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-28
Granskad
2021-09-28
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppdaterad jaktlagstiftning när det gäller förvaltning av viltstammen både när det är många och när det är få individer och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av regelverket för utfodring och åtling av vilda djur och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklat regelverk för att öka möjligheten att sälja mer viltkött och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sörmlands landsbygd utvecklas ständigt med nya och befintliga företag som utvecklar sina verksamheter. Verksamheterna består av djurproduktion, spannmålsproduktion, skogsbruk, gårdsbutiker, konferensanläggningar, vandringsområden, glamping, cykelleder m.m.

Utan dessa företag skulle landsbygden vara tom och snart växa igen. Det är tack vare både djur- och spannmålsproduktionen som landskapet hålls öppet och tillåter oss som bor i staden att kunna njuta av naturen på våra lediga stunder.

Det finns dock ett växande problem för skogsbruket och spannmålsproduktionen som påverkar även djurproduktionen – de ökade viltskadorna som sker på åkrarna. Även trafikolyckorna ökar och riskerar allvarliga personskador samt gör att försäkrings­premierna ökar.

Dagens jaktvårdslagstiftning fokuserar på hur vi ska förvalta befintlig viltstam och hur vi ska agera när viltet riskerar att bli för få och inte längre vara en naturlig del av landskapet. Det är viktigt att vi inte får för få älgar, men vi måste också kunna hantera när det är för mycket av ett specifikt vilt. Konsekvensen av för många individer av t ex gäss, vildsvin, kronhjortar eller dovhjort är att de går ut på åkern och äter upp spann­målen som lantbrukaren producerar samt orsakar stora skador på skogen, framförallt gran och tall.

Det finns några olika saker att se över för att få en bättre samklang mellan vilt och lantbruk där både jägare och lantbrukare kan bedriva sina verksamheter parallellt med varandra.

Det behövs även en uppdatering av lagstiftningen avseende att ansvaret tydliggörs när det är för mycket vilt, lika som när viltet minskar för mycket. En översyn av vad som kan räknas som skyddsjakt för att skydda sina grödor, lika som det finns regler för skyddsjakt på t.ex. rovdjur. Det är också viktigt att uppdatera regelverket när det gäller utfodring av vilt och tydliggöra var gränsen går för när man åtlar. Utfodring under kalla vintrar behövs för att djuren ska överleva, men det gäller att det görs med hänsyn till vad som är det normala för de vilda djuren och att det blir en hållbar jakt och ett hållbart lantbruk.

Ytterligare regelförenklingar behövs även för att fler jägare ska kunna sälja sitt viltkött. Även kostnaden för både jägare och återförsäljare av det vilda köttet behöver ses över. Det skapar en ökad efterfrågan och det finns då en avsättning för köttet som är både klimatsmart och närproducerat.

 

 

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av regelverket för utfodring och åtling av vilda djur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppdaterad jaktlagstiftning när det gäller förvaltning av viltstammen både när det är många och när det är få individer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklat regelverk för att öka möjligheten att sälja mer viltkött och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.