Till innehåll på sidan

Folkhälsovetenskaplig forskningsfond

Motion 1988/89:So522 av Anita Johansson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So522

av Anita Johansson m.fl. (s)
Folkhälsovetenskaplig forskningsfond

Det är fortfarande ett centralt välfärdspolitiskt problem att vissa grupper —
framför allt arbetare och lägre tjänstemän — har en mycket större risk att bli
sjuka och drabbas av för tidig död. Fakta om ohälsans sneda klassfördelning
pekar på stora och ökade skillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Senast har dessa skillnader bekräftats i socialstyrelsens folkhälsorapport
(socialstyrelsen redovisar 1987:15).

Denna negativa utveckling måste brytas. Det strider också helt mot
WHO:s hälsopolitiska mål nr 1, som Sverige antagit, om utjämning av skillnaderna
i hälsotillstånd mellan olika befolkningsgrupper med minst 25 %
till år 2000.

För att kunna utveckla effektiva förebyggande program krävs ökade
kunskaper om de bestämningsfaktorer som leder till de rådande klasskillnaderna
i fråga om ohälsa. Den folkhälsovetenskapliga forskningen behöver
därför stärkas kraftigt.

Den folhälsovetenskapligt inriktade sektorsforskningen inom hälso- och
sjukvården är mycket obetydlig och den forskning som bedrivs i ämnet på
högskolorna är också ringa. Den har mycket svårt att hävda sig mot biomedicinsk
forskning och har små egna finansieringsorgan och få externa bidragsgivare.

Den folkhälsovetenskapliga forskningen är alltså klart underdimensionerad
och behöver tillgång till avsevärt mer forskningsmedel. För att få till
stånd bästa möjliga samordning och effektivaste utnyttjande av medlen bör
en folkhälsovetenskaplig forskningsfond snarast inrättas, t.ex. efter modell
av arbetsmiljöfonden. Ökade kunskaper om ohälsans villkor och hur dessa
kan påverkas är helt nödvändiga förutsättningar för att kunna komma till
rätta med ohälsans sneda klassfördelning.

Mot. 1988/89
So522

Stockholm den 25 januari 1989
Anita Johansson (s)

Bengt Kronblad (s) Gustav Persson (s)

Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om behovet av att en folkhälsovetenskaplig forskningsfond
inrättas.

14

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av att en folkhälsovetenskaplig forskningsfond inrättas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av att en folkhälsovetenskaplig forskningsfond inrättas.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.