Till innehåll på sidan

Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
KD768

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem.

Motivering

Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950, och Israel är det enda land i världen där en svensk ambassad inte ligger i huvudstaden. Den nuvarande svenska inställningen om Jerusalems status går tillbaka till FN:s delningsplan från 1947, vilken innebar att hela Jerusalem med omnejd skulle betraktas som corpus separatum, m.a.o. en internationellt administrerad zon. Någon sådan avstyckning av Jerusalem kom dock aldrig till stånd. När det brittiska mandatet avvecklades i maj 1948 och staten Israel utropades anföll grannstaterna. Då intogs östra Jerusalem av Jordanien medan västra Jerusalem förblev under judiskt styre.

Israel flyttade sin regering till västra Jerusalem 1950. I västra Jerusalem finns nu parlamentet, presidenten, högsta domstolen och departementen installerade – utöver sociala och kulturella institutioner och myndigheter. Sveriges ambassad ska förstås vara förlagd i samma stad som landet styrs från. EU:s och Sveriges diplomater besöker regelbundet västra Jerusalem för officiella möten med israeler, vilket de facto i praktiken är ett erkännande av västra Jerusalem som Israels huvudstad. I dag skulle det vara naivt att tro att någon part i Mellan­östern skulle acceptera Jerusalem som en internationell zon.

Redan nu finns det svenska generalkonsulatet som betjänar de områden som är under palestinskt styre i östra Jerusalem.

Ytterligare skäl till att omlokalisera ambassaden är att alla suveräna stater i världen har, enligt internationell lag, rätt att bestämma var deras huvudstäder skall förläggas.

Mellan åren 1948 och 1967 var Jerusalem en delad stad där israeler inte var tillåtna att besöka sina heliga platser i östra Jerusalem, oavsett trosinriktning. Efter 6-dagarskriget 1967 blev Jerusalem en enad stad och Israel har sedan dess administrerat staden. Det har inneburit att alla människor, oavsett trosuppfattning, varit garanterade att få tillgång till sina religiösa platser i hela staden. Detta visar att staten Israel är mogen för att få ett erkännande att västra Jerusalem är dess huvudstad. I alla förslag som legat på bordet för en tvåstatslösning – Clintonparametrarna, Genève-avtalet, Nusseibeh–Ayalon-avtalet och Olmerts förslag 2008 – har västra Jerusalem ingått i vad som permanent ska tillhöra Israel. Därför är det fel och förmätet av Sverige att förvägra Israel att självt bestämma var dess huvudstad ska vara.

Den amerikanska senaten stiftade en lag 1995 som skulle tvinga den sittande presidenten att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Tyvärr har alla sittande presidenter sedan dess vägrat att följa uppmaningen från sina folkvalda i senaten.

En liknande motion behandlades under förra riksmötet i betänkandet 2011/12:KU1 och fick avslag, men vår förhoppning är att motionen under detta riksmöte kommer att antas av riksdagen.

Stockholm den 5 oktober 2012

Yrkanden

  1. Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.