Till innehåll på sidan

Flexibelt uttag av arbetstid

Motion 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-01-27
Bordläggning
1992-02-06
Hänvisning
1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens
och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar
till små barn. Även under andra perioder av livet är detta
viktigt för att föräldrar skall kunna kombinera vårdansvar
med yrkesarbete utanför hemmet.
För att småbarnsföräldrar och andra som har ansvaret
för vård av exempelvis handikappade eller äldre i hemmet
behöver möjligheter till kortare arbetstid, behöver inte alla
ha kortare arbetstid. De som önskar arbeta mer skall
givetvis kunna göra det utan hinder. Dessutom varierar
behoven under olika perioder för en och samma människa
och familj. Kravet på sextimmars arbetsdag för alla
stämmer inte med människors behov och önskemål!
En ung människa som bygger upp ett hem vill kanske
arbeta mycket och tjäna bra med pengar.
Småbarnsföräldrar däremot har större behov av ledig tid för
att öka arbetstiden igen då barnen blivit större. Senare kan
en förälder behöva kortare arbetstid för att kunna ägna mer
tid åt sina tonårsbarn. Ett barn med problem eller
handikapp kan behöva en förälder hemma under vissa
perioder. Senare i livet kanske samma person behöver
kortare arbetstid för att ta hand om äldre anhöriga.
Genom den nya tekniken och genom den utökade
tjänste- och servicesektorn har stora möjligheter öppnats
till decentralisering av arbete och boende och även till olika
kombinationer av arbete i och utanför hemmet.
Möjligheterna att förena arbetsliv och familjeliv har
förbättrats för både män och kvinnor.
Om kvinnorna skall få ökade möjligheter att på
någorlunda likvärdiga villkor med männen satsa på
utveckling i yrkeslivet, är det viktigt att båda föräldrarna
kan variera arbetstid och förläggning av arbete. Det är
viktigt att kunna göra det på olika sätt under olika perioder.
I dag har vi lagstadgad och mycket detaljerad reglering
av arbetstiden. För att underlätta för människor behövs i
stället utökade möjligheter att träffa avtal på de anställdas
arbetsplatser om arbetstidens längd och förläggning. Det
fortsatta arbetet med arbetstidsfrågorna måste syfta till att
öka den enskildes möjligheter till valfrihet och flexibilitet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det fortsatta arbetet med
arbetstidsfrågorna skall syfta till att öka den enskildes
möjligheter till valfrihet och flexibilitet under livscykeln.

Stockholm den 22 januari 1992

Elisabeth Fleetwood (m)

Christel Anderberg (m)

Inga Berggren (m)

Görel Bohlin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Maud Ekendahl (m)

Karin Falkmer (m)

Margareta Gard (m)

Margit Gennser (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Chris Heister (m)

Ingrid Hemmingsson (m)

Birgit Henriksson (m)

Inger Koch (m)

Gullan Lindblad (m)

My Persson 

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det fortsatta arbetet med arbetstidsfrågorna skall syfta till att öka den enskildes möjligheter till valfrihet och flexibilitet under livscykeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det fortsatta arbetet med arbetstidsfrågorna skall syfta till att öka den enskildes möjligheter till valfrihet och flexibilitet under livscykeln.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.