Flexibel etableringspolitik för Systembolaget

Motion 2016/17:1402 av Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget bör ändra sin etableringspolitik och inrätta minisystembolag hos befintliga lokala ombud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolagets etableringspolitik har i hög grad bidragit till en utarmning av de mindre orterna i svensk glesbygd. I de orter som inte har centralortsstatus, och därmed inte någon butik, har butiksdöden slagit hårt.

Med den etableringspolicy som Systembolaget har idag tolkar man gällande alkoholpolitiska direktiv så att människor i glesbygd är mera benägna att ådra sig alkoholskador än folk i storstäder. Därför väljer Systembolaget att etablera butiker i dessa områden. Enligt min mening är detta en mycket förnedrande syn mot en beaktansvärd del av landets befolkning och inte förenligt med de värderingar om likabehandling och alla människors lika rätt inför lagen som i övrigt genomsyrar vårt land. Det är inte heller förenligt med tanken att hela Sverige ska leva.

Levande landsbygd

I dagens Sverige börjar de små orterna och landsbygden återigen att locka allt fler människor. Barnfamiljer och ungdomar ser i första hand till hur servicen i samhället ser ut: Finns det förskola, skola, affär, post, bensinmackar och ett systembolag i närområdet? Det är i detta sammanhang viktigt att alla slags livsmedel, även alkohol, kan fås på orten. Utan butiker och utan service finns inget levande samhälle och då är risken stor att man inte väljer att bosätta sig där.

Miljöaspekter

Det vore intressant att få veta de miljöskadliga effekterna av att Sveriges gles- och landsbygdsbefolkning åker så långt som kanske ett par hundra kilometer i månaden för att få en flaska vin. De förhållanden som vi redogör för rör inte heller Norrlands inland. I Småland är det på vissa platser en veckas leveranstid för alkohol. Detta är verkligheten för drygt 2 000 invånare i Virserum, om de väljer att använda sig av sitt lokala ombud. Närmaste systembolag ligger i Vetlanda cirka fyra mil bort.

Systembolaget har ett stort antal ombud runt om i landet. Ombuden har ofta många års erfarenhet av att hantera alkoholhaltiga produkter och är godkända av Systembolaget för att hantera de lagliga aspekterna, såsom legitimationskontroll. Dessutom har de god lokal kännedom om vilka invånare på orten som har alkoholproblem och kan hantera detta.

Jag anser att Systembolaget bör ta vara på denna kompetens och utöka sin service till kunderna. Det mest närliggande borde då vara att låta redan godkända ombud hålla ett litet lager med de mest populära varumärkena. Systembolaget bör ändra sin etableringspolitik och inrätta minisystembolag hos redan befintliga lokala ombud.

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget bör ändra sin etableringspolitik och inrätta "minisystembolag" hos befintliga lokala ombud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.