Till innehåll på sidan

Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2021/22:192 av Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-22
Granskad
2021-09-23
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När polisen åker på ett uppdrag görs alltid en sökning på adressen, och om det visar sig att det har förekommit hot eller våld tidigare iakttar polisen extra försiktighet och åker ofta med förstärkning. När ambulans eller räddningstjänst åker till samma adress får de dock ingen varning, då SOS Alarm inte får flagga kända och farliga adresser. Det inne­bär att de som arbetar på ambulansen kan gå rakt in hos någon som tidigare har kniv­huggit ambulanspersonal och som kanske har planen att göra det igen.

Arbete i en blåljusverksamhet är en riskfylld miljö där inte allt går att förebygga; därför är det viktigt att använda sig av den information som finns och tillåta flaggning av kända farliga adresser och patienter.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller flaggning av adresser för ambulans och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.