Farmaceut på distans

Motion 2020/21:2004 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det ska finnas möjlighet att hämta ut receptbelagd medicin i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen ställer sig bakom det som anförts i motionen om att verka för att det ska finnas farmaceuter på distans och tillkännager detta för regeringen.

Det måste finnas möjlighet att hämta ut receptbelagd medicin i hela landet, men även ställa frågor om sin medicin till en utbildad farmaceut. Apoteket i Särna har stängt för ett år sedan och det innebär att stora delar av Dalarna står utan apotek. Invånarna i Särna får nu åka åtta mil enkel resa för att hämta ut medicin. För människor som bor i Grövelsjön och Idre är det ännu längre. De 20 000 turister som kommer till området vintertid får också en lång resa till apoteket.

I Särna finns det en väl fungerande vårdcentral. Närheten mellan vårdcentralen och apoteket har varit en viktig service för invånarna. Nu har en viktig del av vårdutbudet försvunnit och det riskerar i sin tur att påverka andra delar. Det kommer att ta längre tid för människor att hämta ut sin medicin och möjligheten till rådgivning och stöd i farmaceutiska frågor försvinner helt från orten.

Apoteket lades ner på grund av dålig lönsamhet. Ett apotek ska vara en del av vår samhällsservice, men här har marknadskrafterna tagit över. Avregleringen av apoteks­marknaden har gett fler apotek i städerna, men vi som bor i glesbygd har fått betala priset. På flera orter finns det nu apoteksombud där man kan hämta ut receptbelagd medicin. Det är viktigt att verka för att det ska finnas möjlighet att hämta ut recept­belagd medicin i hela landet och att man ska kunna få rådgivning om sin medicin av en utbildad farmaceut. Därför är det viktigt att se över möjligheten att kontakta en farmaceut på distans för frågor kring sin medicin.

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

Roza Güclü Hedin (S)

Patrik Engström (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det ska finnas möjlighet att hämta ut receptbelagd medicin i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.