Färdplan för ett Natomedlemskap

Motion 2015/16:1047 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Granskad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en färdplan för ett Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Vårt EU-medlemskap och solidaritetsförklaringen som innebär att Sverige utfäst sig att inte stå passivt om ett annat EU-land eller nordiskt land skulle drabbas av ett angrepp samt vårt samarbete med Nato inom ramarna för Partnerskap för fred (PFF) är exempel på hur nära sammanflätat Sverige idag är med andra västliga demokratier. Många bedömare gör gällande att bilden av Sverige som en alliansfri stat år 2015 i realiteten är högst tvivelaktig.

 

Ett svenskt Natomedlemskap skulle ge Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet. Ett fullvärdigt medlemskap är det enda sätt att inkluderas av Natos artikel V gällande den kollektiva försvarsgarantin där medlemmar förbinder sig att stödja varandra vid ett väpnat angrepp mot en annan medlemsstat. Ett anfall mot en medlemsstat likställs därmed med ett anfall mot hela försvarsalliansen. 

 

Sverige ses idag som en del av den västerländska gemenskapen och en nära samarbetspartner till Nato. Dock framhöll Natos tidigare generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen i januari 2013 att de gemensamma försvarsförpliktelserna inom Nato endast gäller för alliansens fullvärdiga medlemmar. Han betonade att det enda rimliga måste vara att det är en tydlig skillnad på att vara med och stå utanför.

 

Därmed befinner sig Sverige idag i ett säkerhetspolitiskt ogynnsamt läge då vi knappt ens teoretiskt skulle kunna undvika inblandning vid angrepp mot en stat i vårt närområde. Samtidigt som vi av omvärlden tydligt associeras med övriga väst inkluderas vi alltså inte av det bindande kollektiva försvaret.

 

Man kan konstatera att vi lever i en allt osäkrare omvärld med ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i Europa. Rysslands illegala annektering av Krimhalvön och kriget i Ukraina har rubbat den säkerhetsordning som tidigare gällt i Europa sedan slutet av kalla kriget. Tidigare säkerhetspolitiska vägval och ideologiska skygglappar får aldrig utgöra en blockad för att aktivt ompröva ställningstaganden och nå nya slutsatser. 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en färdplan för ett Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.