Till innehåll på sidan

Fäbodsjordbrukarens möjlighet att skydda sina djur

Motion 2013/14:MJ268 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
M1648

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodsjordbruket om möjligt bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina tamdjur inhägnade.

Motivering

Alliansen har genomfört mycket bra ändringar i jaktförordningens paragraf 28. Det finns dock en liten grupp som har hamnat i kläm. Det är fäbodjordbrukare som är en av de sysselsättningar som drabbas hårdast av ett ökat rovdjurstryck. Många av dessa är inte jägare själva och har därför ingen möjlighet att skydda sina djur.

Detta finns reglerat i jaktförordningens paragraf 28 a, att den som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren får träda in för att skydda djuren. Det finns dock en hake, och i förordningen anges det att det gäller tamdjur inom inhägnat område enligt paragraf 41 a.

Vid fäbodsjordbruk går djuren inte inom inhägnat område. Detta förfarande bör fortsätta för kulturarvets bevarande, och det möjliggör även en annan biologisk mångfald där djuren betar. I Dalarna är rovdjurstrycket stort och många fäbodsjordbrukare har svårt att klara ekonomin.

Med anledning av detta är det viktigt att även fäbodsjordbrukaren får samma möjligheter som de som har sina tamdjur inhägnade. Därmed vill vi se över möjligheten att göra ett tillägg i jaktförordningen gällande detta enligt ovan.

Stockholm den 30 september 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodsjordbruket om möjligt bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina tamdjur inhägnade.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.