Till innehåll på sidan

EU:s regelverk och svenska hagar

Motion 2010/11:MJ339 av Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s regelverk och svenska hagar.

Motivering

EU:s regelverk för jordbruket kan innebära att svenska hagar riskerar att växa igen och den biologiska mångfalden försämras.

Svenska beteshagar med träd, buskar och örter liknar inte en medeleuropeisk hage med oftast rena gräsytor utan träd.

Enligt de nya reglerna får det exempelvis inte finnas fler än 60 träd per hektar för att det ska utgå stöd till en svensk markägare. Hagar med träd betraktas inte som jordbruksmark utan som skog och omfattas inte av jordbrukspolitiken. Regelverket för jordbruksstöd har blivit krångligt.

Trädrika betesmarker bör ges stöd, för att bevara svenska hagar och marker. Biologisk mångfald och svenska vedertagna traditionella skötselmetoder bör gälla och beaktas när miljöersättningar utgår för skötsel av vårt svenska odlingslandskap.

Ovanstående bör beaktas vid kommande EU-förhandlingar.

<

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s regelverk och svenska hagar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.