Till innehåll på sidan

Europapolitiken

Motion 1997/98:K715 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:K715

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Europapolitiken

Innehåll

1 Inledning  

2 De tre pelarna  

3 Ett aktivt och konstruktivt svenskt medlemskap  

4 EU efter Amsterdam: nya villkor, beslutsformer och prioriteringar  

5 Den första pelaren  

5.1 Grundläggande mänskliga fri- och rättigheter  

5.2 Familjernas och medborgarnas Europa  

5.3 Jämställdhet  

5.4 Miljöfrågor  

5.4.1 Förstärk EU:s miljöambitioner  

5.4.2 Stärkt miljögaranti  

5.4.3 Majoritetsbeslut  

5.4.4 Ny energipolitik  

5.5 Ekonomisk utveckling  

5.5.1 EMU och den svenska ekonomin  

5.5.2 Sverige och EMU  

5.5.3 Harmoniserad beskattning  

5.6 Jordbruk  

5.6.1 Ekologiskt hållbart jordbruk  

5.7 Bioetik  

5.7.1 Rör inte den genetiska

Yrkanden (40)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införlivande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter i EU-fördragen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införlivande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter i EU-fördragen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillämpningen av Europeiska rådets sysselsättningsinitiativ.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillämpningen av Europeiska rådets sysselsättningsinitiativ.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att införa hårdare miljöregler
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att införa hårdare miljöregler
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en stärkt miljögaranti med omvänd bevisföring
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en stärkt miljögaranti med omvänd bevisföring
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att beslut om miniminivåer för miljöavgifter på koldioxid och andra miljöskadliga utsläpp skall kunna fattas med kvalificerad majoritet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att beslut om miniminivåer för miljöavgifter på koldioxid och andra miljöskadliga utsläpp skall kunna fattas med kvalificerad majoritet
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny energipolitik.
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny energipolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regerinen till känna vad i motionen anförts om Sverige och EMU.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regerinen till känna vad i motionen anförts om Sverige och EMU.
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige skall hävda fortsatt undantag för reglerna om införsel av alkoholdrycker från andra medlemsländer
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige skall hävda fortsatt undantag för reglerna om införsel av alkoholdrycker från andra medlemsländer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om målen för det europeiska jordbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om målen för det europeiska jordbruket
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade djurskyddskrav.
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade djurskyddskrav.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige i ministerrådet skall verka för att förslaget om patent på bioteknologiska uppfinningar stoppas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige i ministerrådet skall verka för att förslaget om patent på bioteknologiska uppfinningar stoppas.
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige aktivt skall förhindra att EU disponerar gemensamma kärnvapen
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige aktivt skall förhindra att EU disponerar gemensamma kärnvapen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige bör gå i täten för upprättandet av en uppförandekod för europeisk vapenexport
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige bör gå i täten för upprättandet av en uppförandekod för europeisk vapenexport
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att EU-biståndet i högre grad skall koncentreras till de fattigaste länderna
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att EU-biståndet i högre grad skall koncentreras till de fattigaste länderna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en gemensam asylpolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en gemensam asylpolitik.
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade resurser till den svenska tullen.
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade resurser till den svenska tullen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den svenska alkoholpolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den svenska alkoholpolitiken.
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de mindre ländernas relativt starka ställning i rådet skall bibehållas
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de mindre ländernas relativt starka ställning i rådet skall bibehållas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fullgod representation i Europaparlamentet för minder länders politiska "landskap"
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fullgod representation i Europaparlamentet för minder länders politiska "landskap"
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de svenska EU-valen skall företas på grundval av strikt proportionalitet och utan spärr.
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de svenska EU-valen skall företas på grundval av strikt proportionalitet och utan spärr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.