Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

Motion 2009/10:Sk10 av Marie Engström m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:42
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2009-11-10
Bordläggning
2009-11-12
Hänvisning
2009-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2009/10:Sk10

av Marie Engström m.fl. (v)

med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

v011

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Propositionens innehåll 2

4 Regeringens skattepolitik 2

4.1 Jobbskatteavdraget – steg 4 3

4.1.1 Hellre välfärdssatsningar än sänkt skatt 3

4.1.2 Ett dyrt och ineffektivt sätt att skapa jobb 3

4.1.3 Jobbskatteavdraget pressar ned lönerna 4

4.1.4 En orättvis reform 4

5 Vänsterpartiets förslag 5

5.1 Ett höjt grundavdrag för rättvisa inkomstskatter 5

5.2 Vänsterpartiets politik ger mer pengar i plånboken 7

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i 63 kap. inkomstskattelagen enligt vad som anförs i motionen om förändringar av grundavdraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.