Erkänn folkmordet på kristna folkgrupper

Motion 2017/18:1809 av Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna folkmordet på kristna folkgrupper och yazidier i norra Irak 2014–2015 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under det Osmanska rikets sönderfall i Turkiet år 1915 massakrerades över 1,5 miljoner kristna invånare. Syrianer, armenier, assyrier, kaldéer och pontiska greker blev systematiskt massakrerade. De dödades på grund av sin etnicitet och på grund av sin kristna tro. Målet var att åstadkomma en turkisk etnisk nation, ett land med en etnisk folkgrupp, ett språk och islam som enda religion.

Sveriges riksdag fattade 2010 beslut om att erkänna folkmordet 1915 (SEYFO). Över 40 andra länder har erkänt folkmordet, även Europaparlamentet har under 2016 i en resolution erkänt folkmorden 1915 och 2014. I Frankrike är det dessutom straffbart att förneka folkmordet 1915 sedan många år tillbaka. Under valkampanjen 2014 gav Stefan Löfven, vid ett besök i Södertälje, ett löfte till ättlingar till personer som drabbades av folkmordet 1915 att Socialdemokraterna kommer att erkänna folkmordet och följa riksdagens beslut i frågan om de vinner valet 2014. Detta var ett vallöfte inför flera hundra åhörare. Nu har det gått nästan fyra år och för några månader sedan beslutade Socialdemokraternas kongress att inte gå vidare med att erkänna folkmordet 1915. Ett stort svek mot de drabbade som behöver ett erkännande av folkmordet som syftade till att utplåna de kristna folkgrupperna i Turkiet. Att kalla saker vid dess rätta namn har stor betydelse för de drabbade och möjliggör för dem att bearbeta traumat som de bär på. Det vilar ett stort ansvar på regeringen att aktivt driva riksdagsbeslutet från år 2010 om ett erkännande av folkmordet 1915.

Ännu ett systematiskt planerat och genomfört folkmord på kristna invånare denna gång i Irak år 2014–2015.

Den så kallade arabiska våren som startade för cirka sju år sedan och som var en folkresning mot sociala orättvisor, korruption och envåldshärskare har utvecklats till pågående inbördeskrig i ett flertal länder i Nordafrika och Mellanöstern, där miljontals människor tvingats på flykt och flera hundratusen människor har blivit dödade.

Det är inte demokratiska framsteg vi ser i dessa länder, utan det som pågår är en sekteristisk och religiös maktkamp där trosfränder och andra nationer med egna intressen aktivt stödjer olika väpnade grupper. Den extremistiska terrororganisationen Islamiska staten som uppkommit ur oppositionsgrupper i Syrien har ambitioner att grunda ett kalifat i Syrien och Irak.

Terrororganisationens framgångar beror på den politiska instabiliteten i regionen och avsaknaden av demokrati och bristen på respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Terrorgruppen Islamiska staten har med stöd och hjälp av över 30 000 utländska islamistiska sympatisörer, krigare lyckats erövra stora städer och landområden i Syrien och Irak. Tack och lov så har IS äntligen slagits ut militärt i Irak och även i stora delar i Syrien och förlorar stora delar av ockuperade områden.

Mitt i denna kaotiska situation pågick ett nytt folkmord i Irak år 2014 på de kristna invånare i regionen som är ättlingar till offren av folkmordet 1915 under Ottomanska rikets sönderfall i Turkiet. Metoden och målet är detsamma som folkmordet år 1915. Tvångskonvertering, mord och kidnappning används som vapen. Kvinnor och barn våldtas och säljs som sexslavar. Kulturhistoriska byggnader, kyrkor och kloster förstörs av islamistiska terrororganisationen IS. Med våld har över 200 000 kristna invånare i Irak fördrivits från sina hemtrakter och deras egendom konfiskerats.

Iraks näst största stad Mosul och Nineve-regionen har tömts på kristna invånare. Under juni och juli månad år 2014 tvingades över 200 000 kristna invånare att lämna sina områden under bara några dagar. De ställdes inför ett ultimatum av Islamiska staten, IS, att konvertera till islam eller dö. De har tvingats på flykt till den kurdiska regionen i norra Irak och lever nu under mycket svåra förhållanden. Detta folkmord har erkänts av EU-parlamentet, USA:s kongress och ett flertal nationella parlament. Sveriges regering vägrar dock att följa Europaparlamentets resolutionsbeslut och vägrar att erkänna pågående folkmord som dessutom majoriteten av den svenska representationen i EU röstat för.

De kristna folkgrupperna är marginaliserade i regionen och är extra utsatta på grund av sin kristna tro. IS vill utrota dessa människor från området för att grunda ett kalifat, ett islamistiskt samhälle som bygger på extrema och vedervärdiga värderingar. Islamiska staten dödar även muslimer som inte delar deras tolkning av islam. Invånarna i dessa länder behöver omvärldens stöd för att skapa fred, frihet och demokrati som vilar på rättsstatsprinciper.

Faktum är, menar jag, att det som sker i Irak och massakrerna 1915 på 1,5 miljoner kristna invånare är ett folkmord enligt definitionen av FN-konventionen om folkmord. Regeringen bör erkänna dessa folkmord och regeringen bör aktivt verka genom FN:s säkerhetsråd för att FN erkänner folkmordet 1915 och 2014.

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna folkmordet på kristna folkgrupper och yazidier i norra Irak 2014-2015 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.