Till innehåll på sidan

En tillfällig skrotbilspremie

Motion 2021/22:1429 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till nya incitament för att minska problemet med övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom åren har Sverige haft olika varianter av en skrotningspremie för personbilar. Den senaste upphörde dock 2007 samtidigt som ett producentansvar infördes. Ett i grunden rimligt beslut. Dock ser vi att det i praktiken inte fungerar som det var tänkt. Många av landets kommuner, inte minst i glesbygd, har problem med övergivna bilar som inte tas till skrotning och måste ägna mycket resurser åt att söka efter både bilar och ägare. I många fall är det svårt att hitta ägarna, och kommunerna tvingas då lägga miljontals kronor på bortforsling och skrotning. Inte sällan står fordonen på kommunal mark och skattebetalarna får stå för hela eller delar av kostnaden i över 80 procent av fallen, enligt en kartläggning av föreningen Håll Sverige Rent.

En tillfällig satsning på en skrotbilspremie skulle stimulera en uppstädning av landsbygden och komma åt såväl ett miljö- som nedskräpningsproblem.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till nya incitament för att minska problemet med övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.