Till innehåll på sidan

En rättvis värld

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:U303

av Urban Ahlin m.fl. (S)

En rättvis värld

S31002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.2 Globala utmaningar och möjligheter.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.3 Mål för internationell utveckling.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.4 Politik för en rättvis och hållbar global utveckling.

Riksdagen tillkännager för regeringen

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.2 Globala utmaningar och möjligheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.3 Mål för internationell utveckling.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.4 Politik för en rättvis och hållbar global utveckling.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.5 Tillväxt och jobb.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.5.1 Goda jobb.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.5.2 Livsmedelsförsörjning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.6 Utbildning och forskning.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.7 Hälsa.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.8 Vatten och sanitet.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.9 God och demokratisk samhällsstyrning.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.9.1 Trygghetssystem.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.9.2 Kapitalflykt.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.10 Demokrati och mänskliga rättigheter.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.11 Jämställdhet och kvinnors rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.13 Civilt fredsfrämjande och konflikt- och krishantering.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.14 Det civila samhällets utvecklingssamarbete.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.15 EU:s utvecklingssamarbete.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag, Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.16 Multilateralt utvecklingssamarbete.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.17 En procent av BNI till utvecklingssamarbete.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.18 Resultat, effektivitet och uppföljning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.19 Se över organisation, roller och hantering.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.20 Framtiden - en utvecklingsagenda efter 2015.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3 Globalisering.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.1 Den svenska välfärdsmodellen behövs i globaliseringen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.2 Fri, rättvis och hållbar handel.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.3 Finansiella institutioner.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.4 Tygla spekulationsekonomin.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.5 Avskaffa jordbrukssubventionerna.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.6 Miljö och klimat kräver samarbete över gränserna.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 3.7 Företagens ansvar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4 Mänskliga rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.1 Regelverk kring mänskliga rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.2 Dödsstraff och tortyr.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.3 Mänskliga rättigheter i arbetslivet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.4 Kvinnors rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.5 Handel med människor.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.6 Situationen för minoriteter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.7 hbt-personers rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.8 Rättssäkerhet i kampen mot terrorism.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.9 Enskilda fall och Dawit Isaak.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 43. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.10 FN:s råd för mänskliga rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 44. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.11 Internationella brottmålsdomstolen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.12 Skyldigheten att skydda.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 46. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 4.13 Barn i världen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 47. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 5 FN och folkrätten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 6.1 Nya hot och en modern säkerhetspolitik.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 49. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 6.2 Kvinnor i konflikter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 50. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 6.3 EU:s krishantering.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 51. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 7 En offensiv nedrustningspolitik.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 52. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 7.1 Massförstörelsevapen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 53. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 7.2 Konventionella vapen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 54. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 7.3 Klustervapen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 55. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 7.4 Krigsmateriel.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 56. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 7.5 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning: En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 57. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.1 Det nordiska samarbetet.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 58. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.2 Samarbete i norra Europa: Barentsregionen och den arktiska regionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 59. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.3 Arktiskt samarbete.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 60. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.4 Miljöarbetet.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 61. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.5 Gränshinder.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 62. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.6 Nordiska rådet.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.7 Närområdet.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 64. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.8 Barentssamarbetet.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 65. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 8.9 Östersjön.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 66. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.1 Grunden för EU-samarbetet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 67. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.2 EU:s grannskap.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 68. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.3 Öster om EU.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 69. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.4 Söder om EU.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 70. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.5 Ökad öppenhet och insyn inom EU.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 71. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.6 Ett föredöme för det internationella samarbetet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 72. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.7 En bättre värld.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 73. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 9.8 Europaparlamentets säte.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 74. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.1 Afrikapolitiken, ett samarbete i förändring.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 75. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.2 Arbete, tillväxt och fackliga rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 76. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.3 Utvecklingssamarbete och partnerskap.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 77. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.4 Avkolonisering, demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 78. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.5 Hälsa och utbildning - grundläggande rättigheter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 79. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.6 Ett jämställt samhälle.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 80. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.7 Miljö, energi, klimat och hållbar utveckling.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 81. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.8 Säkerhet och konflikter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 82. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.9 Afrikas horn.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 83. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.10 Sahel.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 84. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.11 Etiopien.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 85. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.12 Eritrea.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 86. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.13 Sudan och Sydsudan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 87. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.14 Västsahara.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 88. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.15 Zimbabwe.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 89. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 10.16 Kongo.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 90. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 11.1 Israel och Palestina.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 11.2 Syrien.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 92. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 11.3 Iran.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 93. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 12 Asien.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 94. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 12.1 Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 95. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 12.2 Relationer med Asien.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 12.3 Kina.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 97. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 13 Latinamerika.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 98. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 13.1 Colombia.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 99. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 13.2 Chile.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 100. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 13.3 Mexiko.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 101. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 13.4 Kuba.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 102. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 13.5 Nicaragua.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 103. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 14 Europarådet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 104. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 15 OSSE:s parlamentariska församling.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 105. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 16 Sveriges representation i världen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.