Till innehåll på sidan

En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att dagens sjukförsäkring ger större möjlighet till individuella hänsyn vid prövningen mot normalt förekommande arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemen i dagens sjukförsäkring är såväl utformning som tillämpning. Arbetsmarknadsbegreppet och prövningen mot ”normalt förekommande arbete” avser vanliga arbeten på arbetsmarknaden där den försäkrades arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. I praktiken sker inte prövningen mot normalt förekommande arbete utan mot den försäkrades medicinska förutsättningar för arbete. Den enskildes arbetsförmåga relateras alltså inte till ett faktiskt existerande arbete.

Den individuella bedömningen i sjukförsäkringen är viktig. Möjligheten till särskilda skäl som ålder och utbildning bör finnas i bedömningen. Det är orimligt att det ställs samma krav på en lågutbildad 64-åring i glesbygd som en högutbildad 33-åring i storstan.

Det är viktigt att förtydliga arbetsmarknadsbegreppet så att det handlar om en reell arbetsmarknad där FK och AK gör samma tolkning.

Med möjlighet att åter ta hänsyn till ”särskilda skäl” skulle försäkringen bli mänskligare och det skulle bli möjligt för den enskilde att förstå besluten.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att dagens sjukförsäkring ger större möjlighet till individuella hänsyn vid prövningen mot normalt förekommande arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.