Till innehåll på sidan

En offensiv svensk Europapolitik

Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska utvecklas inom de områden som nämns i motionen.

Motivering

Europas historia är grunden för Europas framtid. För oss är ett allt tätare samarbete den främsta garanten för fred, demokrati och ökat välstånd. Folkpartiet liberalerna var första parti att ta ställning för ett svenskt medlemskap i EU. Vi är idag det parti som tydligast står upp för samarbetet i Europa. Därför behövs det ett starkt folkparti i EU och i Sverige.

 

Folkpartiet vill driva samarbetet framåt – för att det är lösningen på framtidens stora utmaningar: fler jobb trots tilltagande internationell konkurrens, ett effektivt klimatarbete, säkerhet och stabilitet för medborgare och stater och demokratin. Folkpartiet står upp för det europeiska samarbetet – även när andra partier väljer den EU-skeptiska vägen. Det nära samarbetet i Europa, handeln och utbytet på många områden gör Sverige rikare, vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att tillsammans lösa problem som vi delar med andra.

 

Vi vill mer med samarbetet i Europa. Europeiska unionen måste bli mer öppen, effektiv och demokratisk. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för fler jobb i Europa, en ambitiös klimatpolitik, ge fler flyktingar en fristad i Europa, ta krafttag mot gränsöverskridande brottslighet och slå vakt om mänskliga rättigheter både i och utanför unionen – samt fler insatser för fred och säkerhet runt om i världen. På alla dessa områden behöver vi ett ännu tätare samarbete i EU – det är där fokus måste ligga.

 

Ska EU lyckas hantera de stora frågorna krävs att man sysslar mindre med de små. EU ska inte bestämma om reklamförbud för modersmjölksersättning, reglera hur olivolja får hällas upp på restauranger eller avgöra hur många europeiska filmer som ska sändas i svensk tv.

 

De senaste åren har präglats av ekonomisk kris i flertalet europeiska länder. Tack vare massiva insatser från EU och tuffa krav på modernisering av medlemsländernas ekonomier är vi på väg ut ur krisen. Ska Europa klara sig i den globala konkurrensen krävs att reformarbetet fortsätter, så att tillväxten ökar och jobben kan bli fler. EU är världens största ekonomi. Ett frihandelsavtal mellan Europa och USA öppnar möjligheter för ökad handel och därmed tillväxt och fler jobb. Ett frihandelsavtal kommer stärka alla Europas ekonomier. Vi behöver mer samarbete och frihandel – inte mindre.

 

I kölvattnet av den ekonomiska krisen ser vi dock ett ökande stöd för främlingsfientliga krafter – inte sedan 1930-talet har det funnits så många främlingsfientliga partier representerade i EU-ländernas parlament. Även extremism och hatbrott mot etniska minoriteter ökar i Europa. Det är en allvarlig utveckling. Bara genom att jobba för fortsatta ekonomiska reformer i medlemsländerna och tuffa kontroller av att mänskliga rättigheter i medlemsländerna respekteras kan vi stoppa utvecklingen. För det krävs att de liberala och demokratiska krafterna stärks i Europa.

 

Att EU är framgångsrikt på tre centrala områden – freden, välståndet och klimatet – räcker gott och väl för att motivera ett starkt engagemang för det europeiska samarbetet också i framtiden.

 

Regeringen bör verka för

 

-    fler europeiska jobb på den inre marknaden

-    att slå vakt om den fria rörligheten

-    att Sverige deltar i bankunionen

-    en modern EU-budget som fokuserar enbart på områden där EU har ett tydligt mervärde

-    att fler kvinnor ska få möjlighet att yrkesarbeta

-    att Sverige inför euron

-    att EU går i bräschen för en ambitiös klimatpolitik

-    en gemensam europeisk energipolitik

-    att inrätta en gemensam europeisk polisstyrka med operativa befogenheter

-    att inrätta en europeisk åklagarmyndighet för att stärka transnationell brottsbekämpning

-    att inrätta matens FBI med starkare livsmedelssäkerhets

-    att skärpa den europeiska kemikalielagstiftningen

-    att införa en europeisk djurskyddslag

-    att utvidgningen av EU fortsätter

-    att EU-kommissionen granskar hur medlemsländerna uppfyller sina mänskliga rättigheter

-    att skapa lagliga och säkra vägar för att flyktingar ska kunna ta sig till EU.

 

 

 

 

.

Maria Weimer (FP)

 

Erik Ullenhag (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska utvecklas inom de områden som nämns i motionen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.