Till innehåll på sidan

En ny kriminalvårdsanstalt i Visby

Motion 1990/91:Ju508 av Ulla Pettersson (s) och Gunhild Bolander (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Kriminalvårdsanstalten i Visby hör till de 1800-
talsinstitutioner som är i stort behov av att ersättas med en
modernare anläggning. Som redovisas i
budgetpropositionen har även Kriminalvårdsstyrelsen
framhållit vikten av att ställning skyndsamt tas till den
fortsatta användningen av ett antal äldre anstalter,
däribland Visby och Lärbro.
Visbyanstalten uppvisar sedan många år stora brister. En
nybyggnad är sedan många år planerad. Mark finns
tillgänglig och planer på en modern anläggning har
utarbetats.
I Gotlands län finns god tillgång på stabil arbetskraft och
genom snabba flygförbindelser finns hela
Stockholmsområdet lätt tillgängligt.
Som vi även tidigare har framfört finns alltså starka skäl
för att snarast möjligt ta ställning för ett byggande av en ny
kriminalvårdsanstalt i Visby.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en ny
kriminalvårdsanstal

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ny kriminalvårdsanstalt i Visby.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ny kriminalvårdsanstalt i Visby.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.