Till innehåll på sidan

En nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur

Motion 2016/17:3054 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Sverige ta fram en nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Motormännen underströk i sitt remissvar på SOU 2013:84, Fosilfritt på väg att de välkomnar elfordon. De uppmanar regeringen att flytta fokus från allmänna transportminskningar till att istället se miljövänliga bilar som en viktig del i ett mobilt samhälle, nu och efter 2030. I riksdagen har vi ett beslut på att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Den stora klimatutmaningen som utmålas i Sverige är transporterna. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behöver omställningen gå snabbare, så enkelt är det. Fler incitament och tydlig framtidsvision.

För att ställa om transporterna behövs bland annat ett ambitiöst så kallat bonus–malus-system och kvotplikt. En bonus för den som kör mindre miljöbelastande bilar och en straffavgift för den som kör särskilt törstiga fordon, där straffavgiften används för att finansiera bonusen. Så fungerar bonus–malus. Det är ett förslag från Centerpartiet, som beslutades vid Centerpartiets partistämma i Falun. Ett förslag som är både kostnadseffektivt och klimatsmart.

Enligt Naturvårdsverket och Trafikverket så behövs i Sverige också en andel på cirka 1 miljon elfordon till 2030 för att klara omställningen till fossiloberoende transporter.

Elfordon är en viktig nyckel för att få tystare och utsläppsfria transporter. Idag finns el- och laddhybrider som passar utmärkt för privat användning, i tjänsten, till distribution, taxi och elbussar i kollektivtrafiken. För dessa transporter kommer alltid att behövas.

I Nederländerna har man redan antagit målet om 1 miljon elfordon till år 2025. Beslutet har medfört ett kraftigare styrmedel som har fått den holländska industrin att fullkomligt blomstra. Det har inneburit att bilföretag som ligger i framkanten nu lägger sina europeiska huvudkontor i Amsterdam. Stadens flygplats har idag 167 eltaxibilar.

Precis som i Holland behöver Sverige nationellt sätta ett högt och tydligt mål där åtgärderna framgår så att privat och offentlig sektor får en tydlig inriktning, kompetensstöd och vågar investera för framtiden.

Med hänvisning till ovanstående och för att samla alla krafter, få fart på omställning och innovation i Sverige yrkar jag att det snarast tas fram en nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur.

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Sverige ta fram en nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.