Till innehåll på sidan

En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2020/21:3290 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje och att direktdestinera flygskatten till att täcka merkostnader för biobränsle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Coronapandemin har i det närmaste slagit ut hela flygbranschen i Sverige. I september 2020 är flygtappet ca 80 % jämfört med nivån ett år innan. Det troliga är att det kommer att ta många år innan flygbranschen återhämtar sig fullt ut och hittar en ny normalnivå. Detta är en enorm utmaning för branschen att anpassa sig till. Det kommer kräva en rad statliga insatser under flera år för att möjliggöra en återstart av branschen.

De digitala mötesrutinerna kommer troligen att långsiktigt ersätta en del av behovet för fysiska möten, och därmed påverkas resmönstret permanent framöver, samtidigt som kraven på ett klimatsmart flyg kommer att öka i takt med klimatkrisen blir allt tydligare. Kombinationen av en kraschad bransch, lägre efterfrågan och ökade omställ­ningskrav kommer samtidigt. Det blir en svår ekvation att få ihop, men likväl måste det ske eftersom flyget har en väldigt viktig roll för Sveriges utveckling framöver.

Behovet av goda exempel är i detta läge extra stort. Flyglinjen mellan Visby och Bromma kan och bör bli världens första gröna flyglinje driven enbart med biojet och elflyg. Eftersom flygningarna Bromma–Visby inte sker på hög höjd och därmed har mycket små eller inga höghöjdseffekter på klimatet kan Visby–Bromma dessutom bli världens första helt klimatsmarta flyglinje.

Flyglinjen mellan Visby och Bromma är en viktig flyglinje i Sverige. Den hade år 2017 229 507 resenärer. Flygsträckan är 190 kilometer och den totala bränsleförbruk­ningen var 2 041 ton jetbränsle. Koldioxidutsläppen var 6 429 ton CO2. Bränsleförbruk­ningen per person var 0,5 liter per mil.

Snabba, säkra och miljövänliga kommunikationer till rimliga priser är den avgörande utvecklingsfaktorn för Gotland. Gotlänningarna är helt beroende av sin färja och sitt flyg för att klara de fysiska transporterna. Flyget kommer att förbli Gotlands enda snabba transportalternativ under lång tid framöver. Därför är det avgörande att flygtrafiken upprätthålls och att den klimatanpassas.

Centerpartiet vill införa en obligatorisk inblandning av biojet med ett slutmål om ett helt fossilfritt flyg 2030. I praktiken skulle detta kunna påbörjas genom att flyglinjen Visby–Bromma blir helt biobränslebaserad. En grön flyglinje hjälper till att bygga upp efterfrågan på biojet och skapar underlag för svensk produktion av grönt flygbränsle.

Gotland har av regeringen utsetts till att vara pilotlän i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle. I pilotuppdraget ligger en öppning för regionala särlös­ningar vad gäller regelverk och styrmedel. Därför är det lämpligt att flygskatten på linjen Visby–Bromma direktdestineras för att täcka upp de merkostnader som uppstår för biobränsle.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje och att direktdestinera flygskatten till att täcka merkostnader för biobränsle.

 

 

Lars Thomsson (C)

Martin Ådahl (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby-Bromma till en helt grön flyglinje och att direktdestinera flygskatten till att täcka merkostnader för biobränsle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.