Till innehåll på sidan

En föräldrapenning för båda föräldrarna

Motion 2020/21:316 av Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-23
Granskad
2020-09-23
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra föräldrapenningens regler för att ge föräldrar samma möjligheter att tillbringa tid med sitt barn utan att riskera sin ekonomiska trygghet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att öka jämställdheten i samhället krävs att föräldrar ska behandlas lika om de har barn tillsammans. I en överväldigande majoritet av fallen (i olikkönade relationer) är det mamman som är hemma med barnet den första tiden och pappan lite senare.

Ett annat problem för jämställdheten är att reglerna för hur SGI beräknas förändras när barnet fyller ett år. Fram till dess att barnet är ett år står det föräldrarna fritt att välja hur många dagar som tas ut men från ett år (tiden då många pappor tar ut sin föräldra­ledighet) måste de ta ut minst 5 dagar i veckan för att inte mista sin SGI alternativt komplettera med utbildning eller jobb. Detta gör att den förälder som tar över i ett lite senare skede inte har möjlighet att vara hemma lika länge med barnen.

Den som inte tar ut minst 5 dagar i veckan får en helt nollad SGI, vilket gör att dag­arna tar slut snabbare, trots att familjen av olika skäl kan vilja dryga ut föräldraledig­heten. De som då vill ta ut färre dagar försätts i en ekonomiskt osäker situation om något skulle hända.

Det är därför rimligt att reglerna ses över. Ett alternativ hade kunnat vara att det inte är barnets ålder som bestämmer, utan att det är ett år ifrån första föräldrapenningsdagen med barnet som är det som sätter gränsen för när 5 dagar måste tas ut. Då får båda för­äldrarna samma rättigheter och möjligheter att spendera tid med sitt barn, oavsett vem som börjar stanna hemma. Ett annat alternativ är att minska antalet dagar från 5 till exempelvis 3, för att minska problematiken. Det är självklart att barnet har lika stor rätt till båda sina föräldrar, och det är därför viktigt att samma trygghet finns för föräldrarna, oavsett vilken period föräldraledigheten tas ut. Systemet bör därför ses över, inte minst för att öka jämställdheten.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra föräldrapenningens regler för att ge föräldrar samma möjligheter att tillbringa tid med sitt barn utan att riskera sin ekonomiska trygghet och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
    Betänkande 2020/21:SfU17
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.