En ansvarsfull politik för jobb & välfärd

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2008/09:Fi270
av Mona Sahlin m.fl. (s)
En ansvarsfull politik för jobb välfärd
s33000

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1

Förslag till riksdagsbeslut
6

1
En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd
11

1.1
Ett allvarsamt ekonomiskt läge
11

1.1.1
Stark konjunktur gav fler jobb
11

1.1.2
Allvarliga ekonomiska misstag från regeringen
12

1.1.3
Moderaterna vill ha mer av samma misslyckade politik
13

1.2
Jobben välfärden först
14

1.2.1
Jobben går före stora skattesänkningar
14

1.2.2
Välfärd och rättvisa går före stora skattesänkningar
16

2
Det ekonomiska läget
18

2.1
Global finansiell kris
18

2.2
En osäker omvärld
18

2.3
Beredskapen ska vara på topp
20

2.4
Ett gynnsamt

Yrkanden (95)

 • 1
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet till 1 027 miljarder kronor för 2009, 1 059 miljarder kronor 2010 och 1 092 miljarder kronor 2011 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2009 i enlighet med vad som anförs i motionen i tabell BB 5 samt BB 6.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2009 i enlighet med vad som anförs i motionen i tabell BB 4.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2009 i enlighet med vad som anförs i motionen i tabell BB 4.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2010 och 2011 i enlighet med vad som anförs i motionen i tabell BB 4.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7
  Riksdagen godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2009, 2010 och 2011 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av skattepolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsskattens utformning.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt grundavdrag för pensionärer.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnitt 4 om skattereduktion i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnitt 4 om höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskat antal karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förvärvsavdraget.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förmögenhetsskatten.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler jobb till ungdomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en integritetsombudsman.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att bekämpa skattefusk, organiserad brottslighet och penningtvätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad internationell skattekontroll.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på polisen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om närpolis i miljonprogramsområdena.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Åklagarmyndigheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avräkningar från biståndsramen till följd av skuldavskrivningar.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om demokratibiståndet till Ryssland.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 26
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på konfliktförebyggande, medling och fredsarbete inom biståndet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatsmart bistånd.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 28
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll och utvärdering av biståndet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 29
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om myndighetsprövning vid arbetskraftsinvandring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 30
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentligt biträde i utlänningsärenden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 31
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt huvudmannaskap för NBG 2011.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 32
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Försvarsmaktens internationella insatser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33
  Riksdagen godkänner anskaffningen av materiel under 2009 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34
  Riksdagen bifaller regeringens förslag till mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik med tillägget att arbetet även särskilt ska inriktas på att säkerställa en likvärdig sjukvård som ges efter behov.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 35
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensstegen i äldreomsorgen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 36
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en långsiktig handlingsplan för psykiatrin (avsnitt 15).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 37
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnitt 8 om kvalitetsinvestering i sjukvården.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 38
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar av tandvårdsreformen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 39
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetskontor i välfärden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 40
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet i sjukvården.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 41
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omreglering av apoteksmarknaden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 42
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen (avsnitt 14).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 43
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring så att det, i enlighet med vad som anförs i motionen, vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger tio gånger prisbasbeloppet (avsnitt 14).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 44
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön så att det, i enlighet med vad som anförs i motionen, vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger tio gånger prisbasbeloppet (avsnitt 14).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 45
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadstillägg för dem som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 46
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rehabiliteringsmiljard (avsnitt 14.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 47
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt tak i tillfällig föräldrapenning (avsnitt 16.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 48
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt underhållsstöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 49
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt barnbidrag och höjt flerbarnstillägg (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 50
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om särskild föräldrapenning (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 51
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för förbättrat flyktingmottagande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 52
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för mer jämställda löner (avsnitt 16.1).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 53
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 54
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbeten till funktionshindrade (avsnitt 15.3).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 55
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna (avsnitt 14.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 56
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sverigeinformation (avsnitt 13.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 57
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobbcoacher.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 58
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot diskriminering (avsnitt 4.5).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 59
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkning av arbetsmiljöarbetet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 60
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetslivsforskning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 61
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjda studiemedel och höjt fribelopp för studenter (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 62
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat antal studieplatser på högskolan, kommunala vuxenutbildningen och den kvalificerade yrkesutbildningen (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 63
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsprogram i grundskolan (avsnitt 7).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 64
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolorna i miljonprogramsområden (avsnitt 7.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 65
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat antal lärlingsplatser (avsnitt 7.3).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 66
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslivsanknuten sfi-undervisning (avsnitt 3.1.8).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 67
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en satsning på breddad rekrytering och pedagogisk utveckling inom högskolan (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 68
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad satsning på forskning (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 69
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investering i barnkultur: kulturbryggan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 70
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fri entré-reform på de statliga museerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 71
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en satsning på regionalt och lokalt kulturliv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 72
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i läsande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 73
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skapande skola.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 74
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i svensk industri (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 75
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett investeringsstöd till byggnation av hyresbostäder (avsnitt 11.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 76
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för bostäderna i miljonprogrammet (avsnitt 11.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 77
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbildning i privatekonomi.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 78
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av klimatinvesteringsprogram (avsnitt 12.1).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 79
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biologisk mångfald.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 80
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inventering och oljesanering av skeppsvrak.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 81
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på energiforskning och investeringsprogram (avsnitt 12.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 82
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utfasning av olja och kol i industrin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 83
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energirådgivning och energieffektivisering (avsnitt 12.4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 84
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd till bredbandsutbyggnad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 85
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska användas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 86
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av E 22 i Skåne.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 87
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökade närtidssatsningar på järnvägar och kollektivtrafik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 88
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strategiska gröna infrastrukturinvesteringar (avsnitt 11.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 89
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättandet av ett biogasprogram i landsbygdsprogrammet (avsnitt 12.2).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 90
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmän förskola för treåringar (avsnitt 6.2.5).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 91
  Riksdagen avslår regeringens förslag till barnomsorgspeng.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 92
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjd kvalitetssatsning i förskolan (avsnitt 6.2).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 93
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om entreprenörsprogram (avsnitt 9.1).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 94
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagsfördelningen på utgiftsområde 5.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 95
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen under avsnitt Utgiftsområde 25 om att regeringen ska redovisa övervältringskostnaderna på kommunsektorn av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.