Till innehåll på sidan

Eleven i centrum

Motion 2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:Ub565

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Eleven i centrum

MP1102

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 2

Varje elev har rätt att nå kunskapsmålen 3

Grundläggande läsförmåga 3

Läsutveckling 4

Skolbibliotek 4

Stöd i rätt tid 4

Matematik 4

Specialpedagogik 5

It i skolan 5

Varje elev har rätt att må bra 6

Ohälsa och otrygghet i skolan 6

Elevens rätt till elevhälsa 6

Vuxna i skolan 7

Läraren 7

Studie- och yrkesvägledning 7

Personal i fritidshem 7

Demokrati 8

Skolans demokratiuppdrag 8

Jämställdhet och normkritik 9

Likvärdig tillgång till läromedel av bra kvalitet 12

Motverka skolsegregation – för elevens skull 13

Skolans resursfördelning 14

Profilutbildningar i förorten 14

Förslag

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läsutveckling i skolan.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemannade skolbibliotek.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillgången till specialpedagogik bör förbättras.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om it i skolan.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studie- och yrkesvägledning.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elevgrupper och personal i fritidshem.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans demokratiuppdrag.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans värdegrundsarbete.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbete för jämställdhet och normkritik på lärarutbildningen.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensutveckling för personal i skolväsendet.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvecklad sex- och samlevnadsundervisning.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kritiska perspektiv på läromedel.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och fortbildning för studie- och yrkesvägledare.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsperspektiv på språk-, läs- och skrivutveckling.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till kvalitetssäkrade läromedel.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokala fonder för särskilt stöd.
  Behandlas i:
  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om profilutbildningar i miljonprogramsområden.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.