Till innehåll på sidan

Elektronisk handel

Motion 2004/05:L353 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsumentskydd och information när det gäller elektronisk handel.

Motivering

Den elektroniska handeln är nu väl etablerad i Sveige. Den känner inte några gränser utan fungerar globalt. Många gånger är den elektroniska handeln något mycket positivt då det innebär att man kan handla över hela världen. Det ger också företag möjlighet att sprida sin reklam på ett annat sätt än tidigare.

Fortfarande kan vi dock konstatera att det är inte alltid som den elektroniska handeln fungerar tillfredsställande. Dels så behövs fortfarande bättre konsumentinformation om hur det fungerar. Man måste veta hur konsumentskyddet ser ut och vilka lagar som gäller. För svenska företag gäller givetvis svenska lagar men dessa bör även gälla för de företag som säljer till vårt land. Dels är det är viktigt att känna sig trygg för att inte någon kan stjäla kontokortsnummer när man lämnar ut det i samband med elektronisk handel.

För att kunna sprida en god information till konsumenterna om den elektroniska handeln kan med fördel de etablerade konsumentorganisationerna användas. Dessa organisationer har stora kunskaper om vilken form av information som är lämplig och ger konsumenterna det stöd som behövs.

Stockholm den 4 oktober 2004

Göte Wahlström (s)

Margareta Sandgren (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsumentskydd och information när det gäller elektronisk handel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.