Egenanställning och ekonomiskt stöd

Motion 2013/14:A264 av Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-02
Numrering
2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för egenanställning och ekonomiskt stöd.

Motivering

Egenanställning är en anställningsform i ett gränsland mellan eget företagande och en traditionell anställning. Egenanställning går i korthet ut på att den som är egenanställd fokuserar på sina uppdrag – i linje med vad som krävs av den som driver ett eget företag – och överlåter administrationen till ett externt företag. Detta företag sköter i sin tur administrationen, tar affärsrisken och betalar ersättning vid sjukdom.

Egenanställning passar särskilt väl för den som vill prova på en idé i mindre skala vid sidan om ett annat arbete, eller den som är aktiv som exempelvis konsult eller har ett kreativt yrke. Det är även lämpligt för äldre som kanske nått pensionsålder men ändå vill ha en fot kvar på arbetsmarknaden. En dryg tredjedel av de egenanställda försörjer sig helt och hållet på sitt egenföretagande. Egenanställning är även ett givet alternativ för många av dem som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Egenanställning passar inte alla men det är en perfekt lösning för många. För att komma igång med ett egenföretagande kan det dock behövas ett startkapital, precis som när man driver eget i annan form. Den som är eller riskerar bli arbetslös kan söka så kallat starta-eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen för att klara sitt uppehälle under en period. Den som startar ett mer traditionellt företagande i aktiebolagsform kan även vända sig till andra instanser för hjälp med finansiering i form av exempelvis lån.

För att underlätta för fler att komma igång med ett egenföretagande bör möjligheterna till finansiering ses över. Exempelvis kan starta-eget-bidraget även användas för att stödja den som går till egenanställning. Därutöver kan man överväga möjligheten om även viss långivning kunde förmedlas via Arbetsförmedlingen.

Stockholm den 25 september 2013

Hans Rothenberg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för egenanställning och ekonomiskt stöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.