Ecodriving

Motion 2009/10:T516 av Hans Rothenberg och Christian Holm (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur befintliga körkortsinnehavare och återförsäljare av fordon kan uppmuntras till vidare utbildning inom ecodriving.

Motivering

Ecodriving innebär att köra sparsamt och ekonomiskt på ett sätt som tar hänsyn till miljön och samtidigt minskar fordonsslitaget. Om fler personer lär sig köra ekonomiskt kommer det att positivt påverka såväl trafikanterna som samhället i form av mindre utsläpp, minskat fordonsslitage och i förlängningen också en säkrare trafikmiljö till följd av lugnare trafiktempo.

Numera ställs det krav på kunskaper om sparsam körning i trafikutbildningen och proven för samtliga körkortsbehörigheter. Även personer som redan har körkort kan få ökade kunskaper om sparsam körning. Regeringen har redan föreslagit att kunskaper om sparsam körning införs som ett krav i EU:s körkortsdirektiv, vad gäller både utbildning och prov.

Idag finns det en handfull biltillverkare som erbjuder sina kunder kostnadsfri utbildning i ecodriving vid köp av deras fordon. Bland dessa kan nämnas Land Rover som sedan 2008 utbildat drygt var tredje bilköpare i ekonomisk bilkörning. Att stimulera vidare utbildningar av privatpersoner, yrkesförare och fordonsförsäljare har många fördelar.

Det finns dessutom en stor potential i att utbilda alla de förare som tagit sina körkort innan ecodriving blev ett naturligt inslag i förarutbildningen. Då det handlar om att ändra på invanda beteenden är det i sammanhanget därför mer tilltalande att stimulera med morötter än ytterligare reglementen. För detta är flera olika incitament möjliga vad gäller såväl de enskilda förarna som fordonstillverkarna.

Stockholm den 6 oktober 2009

Hans Rothenberg (m)

Christian Holm (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur befintliga körkortsinnehavare och återförsäljare av fordon kan uppmuntras till vidare utbildning inom ecodriving.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.