Dubbelspår på Västkustbanan

Motion 2014/15:2015 av Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm.

Motivering

Trafiken på Västkustbanan ökar och intresset för att ytterligare öka turtätheten är stor. Västkustbanan mellan Göte­borg och Lund är till stora delar utbyggd till dubbelspår. Men sträckor med enkelspår utgör flaskhalsar som medför förseningar. Norrut från Helsing­borg planeras sedan länge en dubbelspårig sträckning från Knutpunkten till Ängelholm. 

 

De enkelspåriga sträckorna Helsingborg–Ängelholm, samt en bit genom Varberg, utgör problem för trafiken på hela Västkustbanan. Enkelspårsträckorna genom Varberg samt Ängelholm–Helsingborg (Romares väg) finns med i åtgärdsplaneringen för transportsystemet 2014–2025. Dock finns inte den sista sträckan, mellan Helsingborg (Knutpunkten) och Romares väg med.

 

Med ett fullt utbyggt dubbelspår på hela sträckan Göteborg - Malmö kommer restiden att kunna reduceras med 40 minuter, vilket ökar möjligheten för exempelvis arbetspendling markant.


Den norra delen av Halland är i stort sett integrerat i Göteborgsregionen ur ett arbetsmarknadsperspektiv. När det gäller den södra delen av Halland är läget inte det samma. Behovet för södra Halland att kunna pendla både ut och in, framförallt söderut, skulle öka möjligheten för en bättre fungerande arbetsmarknad.


 

I och med färdigställandet av tunneln genom Hallandsåsen 2016 tas det absolut största hindret bort, det är inte bara den enskilt absolut största investeringen som gjorts på Västkustbanan det är också den som tagit längst tid. Dock finns den sista delen enkelspår kvar efter detta. Regeringen bör säkerställa att även den sista delen dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm byggs till dubbelspår.

 

.

Lars Püss (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.