Till innehåll på sidan

Drogtester i skolan

Motion 2008/09:Ub444 av Christian Holm (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om drogtester i skolan.

Motivering

Att droger förekommer i de svenska gymnasieskolorna är tyvärr en verklighet som är mycket oroande. Det har blivit vanligare att droger förekommer i skolorna och användandet kryper ner i åldrarna. Förstagångsanvändarna blir yngre och yngre.

Många ungdomar som vi möter vittnar ofta om att förekomsten av droger är vanligare och situationen allvarligare än vad vi tidigare vågat tro. Oavsett omfattning så är varje enskilt fall allvarligt och bör leda till tydliga och starka reaktioner, inte minst från oss inom politiken.

Jag anser att åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med drogproblematiken, motverka drogbruket på landets skolor och minimera drogrekryteringen bland yngre.

Droger för med sig andra problem och vi står inför faran att få en skola som blir våldsam och som inte klarar av att utföra sitt uppdrag. Elever och lärare har rätt att kräva en arbetsmiljö som är drogfri och framför allt trygg.

Jag vill göra det möjligt för skolor att arbeta mer proaktitvt mot droger t.ex. genom att upprätta kontrakt mellan elev/student, målsman och skolan. Ett kontrakt som godkänner att skolan, vid misstanke om missbruk, får drogtesta sina elever. Det ska på förhand vara tydligt vad ett positivt drogtest resulterar i. Att vara proaktiv handlar om att kunna hjälpa eleverna att komma rätt och att redan på ett tidigt stadium sätta stopp för ett liv bland droger och beroende. Skolorna ges i detta förslag möjlighet att ställa krav som innebär att eleven, för att denne skall antas till utbildningen vid skolan, skall underteckna detta kontrakt.

Stockholm den 6 oktober 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om drogtester i skolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.