Till innehåll på sidan

Dolda hyresavgifter

Motion 2022/23:287 av Gustaf Göthberg och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra och överväga alternativ till dolda hyresavgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska hyresregleringen behöver ses över och moderniseras. En del i detta arbete bör vara att dels synliggöra, dels överväga alternativ till de dolda avgifter som hyres­gäster, ofta ovetande, betalar till Hyresgästföreningen via hyran.

Det finns goda poänger med en stark röst för hyresgästers rättigheter. Det finns däremot inte lika många goda poänger med att denna röst så tydligt kopplas till en enskild organisation, som fallet är i dag. Undersökningar visar att runt 300 miljoner kronor årligen upptas av Hyresgästföreningen via hyressättningsavgifter. Det är Hyresgästföreningen som själv bestämmer både avgiftens storlek och vad pengarna sedermera skall användas till, men de har samtidigt inget krav på sig att till de betalande medlemmarna återredovisa hur avgiften använts. Detta riskerar att erodera förtroendet mellan parterna på den svenska bostadsmarknaden, samtidigt som det är ett faktum att flera hyresgäster inte känner till att denna direkta subvention av en förening ingår i hyran. Någon information till hyresgästen om upplägget och avgiften lämnas alltså normalt inte. Det borde här också erinras om att den kollektivanslutning som skedde av medlemmar, ibland mot deras vilja, till fackföreningar under 1900-talet ansågs strida mot svensk rätt och har upphört. Så är inte fallet med stödet till en enskild organisation på hyresmarknaden. Det är rimligt att Sverige moderniserar detta system, och ser över hur bidraget till Hyresgästföreningen kan frikopplas från hyran och skötas via separat inbetalning, med fördel utan hyresvärden som mellanhand.

Men systemet behöver i grund och botten också ses över och alternativa sätt att finansiera hyresförhandlingen behöver tas fram och presenteras. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra och överväga alternativ till dolda hyresavgifter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.