Till innehåll på sidan

Digitalisering inte bara snabbt utan också brett

Motion 2020/21:2140 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen ska ske i takt med den faktiska ökande användningen och behovet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en bra digital infrastruktur, var vi än bor i Sverige. Vi är nästan där, men inte riktigt. Utbyggnaden och teknikutvecklingen måste gå fortare. Sverige satsar miljarder på att allt fler invånare ska få snabb uppkoppling till internet, både via fiber och via mobilnätet. Utvecklingen går snabbt, men många områ­den släpar efter. Som målen är formulerade handlar det om att 90 procent av befolk­ningen ska ges tillgång till snabbt bredband. Det är ett bra mål – men otillräckligt. Teknikutvecklingen har gjort att alltmer av vår dagliga användning flyttat från fasta datorer och telefonnät till mobila enheter som smartphones och surfplattor. Det gör att det inte längre är tillräckligt med bra uppkoppling i hemmet utan även när man är ute och reser. I stora delar av Dalarna saknas täckning. Det är visserligen ont om perma­nentbostäder där och en utbyggnad av näten där har på det sättet liten betydelse för att nå målet om 90 procents tillgång – men eftersom människor ändå rör sig i området på väg till sommarstugan, in till arbetet eller av annat skäl så finns det ändå ett faktiskt behov av utbyggnad. Vi är alla oerhört beroende av en bra, fungerande digital infra­struktur, när vi ska hämta ut vår post, betala med Swish, beställa varor, hantera våra bankärenden, komma åt e‑hälsan, interagera digitalt inom föreningslivet, ha kontakter med myndigheter, ta betalt för de som använder kort, främja digitalt intresse, spela, programmera, studera på distans m.m. Inget av detta går dock att göra om man inte har tillgång till bredband. Om jag stannar längs med vägen för att köpa jordgubbar spelar det ingen roll hur mycket försäljaren uppger att hen tar Swish om själva uppkopplingen inte fungerar. Regeringen avsätter stöd för bredbandsutbyggnad i Sverige. Utbyggnad av mobilnätet pågår. Utbyggnaden måste dock komma ifatt den ökade användningen och bidra till att hela landet ska leva – digitalt som IRL (in real life).

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen ska ske i takt med den faktiska ökande användningen och behovet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.