Till innehåll på sidan

Cykelturism

Motion 2014/15:13 av Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-02
Granskad
2014-10-03
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för cykelturism.

Motivering

Cykelturismen växer runt om i världen. Vilka åtgärder som behövs för svenska förhållanden är inte sammanfattat och aktörer agerar utan att helhetsgrepp. Turism kan vara mångfacetterad och kan bestå av allt från stillsam cykling mellan gårdar och cykling i storstäder till avancerade turer för vältränade landsvägscyklister samt motionsloppsdeltagare.

För att utveckla i Sverige behövs det bättre information generellt sett lättillgängligt kartmaterial, skyltning av nationella cykelleder och information åtminstone på engelska. Trafikregler och skyltar behöver utvecklas och anpassas och skyltning behöver ske mer samordnat samt i större utsträckning. Information om gällande trafikregler bör göras allmänt lätttillgänglig på olika språk och alltid på engelska. Användandet av skyltar som riktar sig till cyklister bör utökas inte minst vad gäller varningar och väjnings- och stopplikt.

Berörda verk som ansvarar för vägar, cykelbanor, planering och besöksnäring bör tillsammans med berörda turistorganisationer tillsammans skapa förutsättningar för ökad cykling i Sverige. Länsstyrelserna bör ha en viktig roll i att bidra till regionala strategier för att utveckla cykelinfrastrukturen ur ett besöksnäringsperspektiv.

Angelägna satsningar handlar även om att koppla ihop cykling med andra transportslag. Det måste bli möjligt att kombinera kollektivt resande med cykling, även vad gäller transporter till och från flygplatser. Trafikhuvudmännen bör ha i uppdrag att även planera för cykelparkeringar och cykelförvaring.

Vissa trafikregler i tätort tar mest hänsyn till bilburna resenärer vilket påverkar cyklingen negativt. Detta drabbar alla cyklister oavsett om man är besökare eller bofast. Internationellt sett finns goda exempel på hur regler och information kan utvecklas. Då besöksnäringen berör många olika aktörer och myndigheter kan ett nationellt grepp om frågorna både lyfta betydelsen av insatser och skapa förutsättningar för viktig samordning så att positiva helhetslösningar kan skapas, till gagn för alla cyklister. Behov av åtgärder finns för att öka besöksnäringen i Sverige och cykelturismen är en stor potential om förutsättningar skapas på alla nivåer i samhället.

.

<

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för cykelturism.
    Behandlas i: Trafikutskottet
    Betänkande 2014/15:TU5
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.