Till innehåll på sidan

Cykelstrategi

Motion 2014/15:1359 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett statligt ansvar för att landets kommuner arbetar fram en cykelstrategi.

Motivering

2012 lade Kent Johansson fram sin cykelutredning, SOU 2012:70, och därefter har inte mycket hänt av de förslag som fanns i utredningen. I utredningen lyftes bland annat cykling ur miljöhänsyn, folkhälsoaspekten och ur infrastrukturen. Vad gäller miljöhänsyn är det självklart mycket bättre och mer miljövänligt att cykla än att använda bil, moped eller buss oavsett om de drivs med miljövänliga drivmedel. För folkhälsan är det tveklöst bättre att cykla och på ett naturligt sätt röra på kroppen och samtidigt vistas i utemiljö. Vad gäller infrastrukturen finns all anledning att se cyklingen som en del i det resmönster vi gör dagligen. Här finns oerhört mycket att utveckla för att det ska fungera.

 

När det gäller cyklingen som ett komplement till kollektivtrafiken handlar det om att medverka till trafiksäkra cykelvägar, bra och säkra cykelparkeringar, med inomhusparkering, belysning, kameraövervakning etc, invid trafiknoder där det går att lämna cykel för att ta tåg, buss eller samåka med bil. Säkra cykelparkeringar fordras också vid bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och alla de ställen där man har behov av att ställa ifrån sig cykeln. Likväl som man i kommunernas byggplaner ställer krav på visst antal parkeringsplatser för bil ska man också ställa krav på säkra cykelparkeringar.

 

Cykelvägar som är trafiksäkra innebär att de ska göras halkfria under hela året d v s ta bort löst grus på våren, våta löv på hösten och is och snö på vintern. Dessutom ska det finnas belysning och dylikt. Ytterligare exempel är att barnens cykelväg till skolan ska vara lika säker som att cykla i storstadens täta trafik. Cykelolyckor ökar som bekant i våra storstäder. Det gäller i det sammanhanget att medverka till forskning och utveckling av trafiksäker utrustning. Samtidigt som nya trafikleder byggs eller rustas upp ska också krav på cykelväg ställas.

 

Alla sätt som medverkar till en bättre folkhälsa är viktiga. Våra sjukvårdskostnader behöver förebyggas och cykling kan bidra till det. Om det blir en bättre marknadsföring av cykling och det samtidigt kopplas till turism och företagande skulle cykeln som bruksföremål utvecklas. I våra kommuner finns många fina turer, kortare eller längre, som skulle kunna göras till cykelleder. Cykelturism är en outnyttjad och oexploaterad möjlighet. Låt detta bli en möjlighet som skulle innebära behov av fler boenden, matställen, guidade turer med mera för områden som idag är bortglömda eller av andra skäl inte besöks.

 

Med hänvisning till ovanstående framgår behovet av att man i alla kommuner ska ta fram en cykelstrategi där det innefattas trafiksäkerhet, parkering, motion och turism/arbetstillfällen. Staten måste ta initiativ och skapa förutsättningar för att det blir verklighet.

.

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett statligt ansvar för att landets kommuner arbetar fram en cykelstrategi.
    Behandlas i: Trafikutskottet
    Betänkande 2014/15:TU5
    Utskottets förslag: Delvis bifall
    Kammarens beslut: Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.