Till innehåll på sidan

Kassava (eller maniok) är ett av jordens viktigaste baslivsmedel för många fattiga befolkningsgrupper, bl.a. i södra Afrika, Indien och Sydamerika. Det är en snabbväxande buske vars rötter är ätliga. Härstammar från Sydamerika. Portugiser tog den till A

Motion 1989/90:U239 av Annika Åhnberg m.fl. (vpk, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1990-01-25
Bordläggning
1990-02-06
Hänvisning
1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90: U239

av Annika Åhnberg m.fl. (vpk, mp)
Kassava

Kassava (eller maniok) är ett av jordens viktigaste baslivsmedel för många
fattiga befolkningsgrupper, bl.a. i södra Afrika, Indien och Sydamerika. Det
är en snabbväxande buske vars rötter är ätliga. Härstammar från Sydamerika.
Portugiser tog den till Afrika på 1500-talet.

Kassavan har flera goda egenskaper, den ger t.ex. goda skördar i torra regioner
och är relativt lättodlad. Den står ensam för 30-40 % av kaloriintaget
i Afrika.

Dock har den två stora nackdelar. Dels har den lågt protein- och vitamininnehåll
och dels innehåller vissa sorter kassava höga halter av giftet cyanid.
Cyanidhalten kan nedbringas till ofarlig nivå före konsumtion genom korrekta
beredningsmetoder; torkning, jäsning m.m.

I svältdrabbade regioner i framför allt Afrika har befolkningen ej alltid
haft möjlighet eller kunskap om nödvändigheten av adekvat beredning av
kassavan eftersom den icke är inhemsk. Många har då drabbats av cyanidförgiftning
vilket ger förlamningar, blindhet m.m. och i värsta fall dödsfall.

Både cyanid-, protein- och vitaminhalterna i kassavan går att förändra
med bl a växtförädling där Sverige delvis är världsledande.

Här borde Sverige bidra till att få fram en kassava som är mindre giftig,
har bättre näringsstatus och som ger ännu större skördar. Parallellt borde
man identifiera de drabbades problem och föreslå lösningar i samarbete med
befolkningen. Nu tvingas biståndsarbetare att grundforska vid katastroflägen
(t.ex. ta reda på vad folk egentligen äter) och försöka lindra effekterna
av onödigt uppkomna krislägen.

Vi menar att Sverige måste ha en biståndpolitik som ger till de mest behövande,
är anpassad efter lokala behov och som är inriktad på att bygga upp
de olika ländernas självförsörjningsförmåga.

Riksdagen bör begära förslag om ökad forskning om kassava och anslå 3
miljoner till sådan forskning.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan a rörda hemställs

1. att riksdagen hos r,-leringen begär förslag om utökad satsning på
forskning kring kassava,

2. att riksdagen beslutar att anslå 3 000 000 kr. för forskning kring Mot. 1989/90
kassava. U239

Stockholm den 25 januari 1990

Annika Åhnberg (vpk)

Bertil Måbrink (vpk) Krister Skånberg (mp)

15

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om utökad satsning på forskning kring cassava
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om utökad satsning på forskning kring cassava
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att anslå 3 000 000 kr. för forskning kring cassava.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att anslå 3 000 000 kr. för forskning kring cassava.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.