Bygg testreaktorn Electra

Motion 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-26
Granskad
2018-11-26
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan juni 2016 finns en bred energiöverenskommelse i Sverige. Överenskommelsen innebär att Sverige kommer att ha kärnkraften kvar under överskådlig tid, samtidigt som det kommer att finnas goda möjligheter för utbyggning av det förnybara, inte minst vattenkraften, och mer resurser kommer att göras tillgängliga för nya energislag. Detta är ett resultat av att Moderaterna har tagit ansvar för Sveriges långsiktiga energiförsörjning.

Överenskommelsen innebär också att det inte finns något stoppdatum för kärnkraften och att man öppnar upp för möjligheten att bygga ny kärnkraft på befintliga platser. Tillsammans med en avskaffad effektskatt 2017–2018, utökade placeringsreglementen och utredning om förlängda drifttider så skapas goda förutsättningar för en trygg elproduktion från svensk kärnkraft.

Det är sedan 2009 tillåtet för reaktorägare att ersätta gamla, eller utveckla befintliga, reaktorer och forska kring ny kärnkraft. Då Sveriges nuvarande kärnkraft inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att behöva ersättas är det viktigt att vi besitter god kunskap och kan fatta så bra beslut som möjligt.

Ett av forskningsprojekten kring nya reaktorer är projektet Electra som en forskargrupp vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm driver. Med förhoppningen att skapa fjärde generationens kärnkraft vill forskarna bygga en testreaktor. Denna reaktor skulle ge möjlighet till forskning och utbildning. Electra, som testreaktorn heter, ska kylas av flytande bly vilket minskar risken för härdsmälta samtidigt som bly är ett bra strålskydd. I och med kylningen med bly kommer reaktorn att använda en ny sorts bränsle som har en högre värmeledningsförmåga än dagens bränsle. Detta innebär att det gamla bränslet som nu förvaras i en bassäng i Oskarshamn i väntan på djupförvar istället skulle kunna återanvändas vilket, enligt forskarna, betyder att vi inte behöver bryta nytt uran på 5 000 år.

För att kunna genomföra byggandet av testreaktorn, finansierat av externa aktörer, behöver forskargruppen tillstånd från regeringen enligt kärntekniklagen och eventuellt från miljödomstolen enligt strålskyddslagen. För att Sverige ska ligga i framkant när det kommer till forskning på framtidens reaktorer är det viktigt att regeringen ser över möjligheterna att ge tillstånd till byggandet av testreaktorn Electra.

 

 

Lars Püss (M)

 

Jörgen Warborn (M)

Ulrika Jörgensen (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.