Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12
Granskad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:3003

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Budgetpropositionen för 2015

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 162 miljarder kronor för 2015, 1 184 miljarder kronor för 2016 och 1 235 miljarder kronor för 2017 (avsnitt 22.1).

Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.8 och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.

Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av statsbudgetens inkomster

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 162 miljarder kronor för 2015, 1 184 miljarder kronor för 2016 och 1 235 miljarder kronor för 2017 (avsnitt 22.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.8 och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2016-2018 enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.9.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2015 enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.6.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.6.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2016-2018 som riktlinje för budgetarbetet enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.7.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Avsändare (49)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.