Bromma flygplats

Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygplats är ett riksintresse och att dess framtid ska avgöras av riksdagen.

 

Motivering

Goda kommunikationer är en förutsättning för regional utveckling, både för det privata näringslivet och för offentlig verksamhet. På lång sikt måste dessa kommunikationer göras med så liten miljöpåverkan som möjligt. Men då måste de också vara ett vettigt alternativ tidsmässigt och tillgänglighetsmässigt. 

 

För Hallands del är dagens tåg inte ett tidseffektivt resesätt till Stockholm, framförallt inte när det gäller resor över dagen. Goda kommunikationer är av yttersta vikt för att näringslivet ska kunna fungera, men också för den offentliga sektorn. För Halmstads del handlar det dessutom om en omfattande försvarsverksamhet.

 

I dagsläget går ungefär varannan avgång från Halmstad till Arlanda och varannan till Bromma. Så problemet borde inte vara så svårt att lösa genom att istället låta alla avgångar gå till Arlanda. Tyvärr kommer det inte vara ett alternativ. I en rapport från Stockholms Handelskammare konstaterar man att en stängning av Bromma flygplats, som är Sveriges tredje största flygplats, riskerar att medföra nedläggning av de regionala flygplatserna i Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Trollhättan och Sundsvall/Timrå. Det är sex flygplatser som idag flyger på Bromma som i framtiden ska slåss om utrymmet på Arlanda som i princip redan är fullbelagt och saknar utbyggnadsmöjligheter.

 

Vidare kommer flygplatserna i Malmö, Göteborg, Visby, Umeå, Åre-Östersund och Ronneby att behöva dra ner på antalet avgångar till Stockholm. Med andra ord kommer ett antal städer och regioner påverkas mycket negativt av en fråga som är på väg att avgöras i Stockholms stadshus, det är inte acceptabelt. Framtiden för Bromma flygplats är inte en lokal Stockholmsfråga eftersom det kommer att påverka i princip hela Sveriges möjligheter till att resa med flyg. Flygplatser av Brommas dignitet är av riksintresse och skall därför behandlas av riksdagen.

.

Lars Püss (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygplats är ett riksintresse och att dess framtid ska avgöras av riksdagen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU7
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.