Till innehåll på sidan

Bredbandshastigheter

Motion 2008/09:T454 av Karin Enström (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
m1915

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandshastigheter.

Motivering

Ett problem på den svenska bredbandsmarknaden är att det idag inte finns någon bra standard för att redovisa med vilka hastigheter man kan surfa i realiteten. Istället redovisas ett värde som anger den maximala hastigheten i vilken en användare kan surfa. I verkligheten kan en användare mycket sällan få tillgång till bredband som kan erbjuda maxhastigheten. Speciellt problematiskt är detta problem när det gäller mobilt bredband. Det mobila bredbandets kapacitet påverkas i mycket hög utsträckning av hur många användare som vid en given tidpunkt använder det.

Det är mycket otillfredsställande att det idag inte finns någon bra standard för att mäta bredbandshastigheten. Detta gör att det är mycket svårt som konsument att avgöra vad man egentligen får för de pengar man lägger ner på sin bredbandsuppkoppling. Ett steg i rätt riktning är sajten Bredbandskollen som är ett samarbete mellan PTS, Konsumentverket och .SE. Med hjälp av Bredbandskollen kan användaren mäta den förväntade bredbandshastigheten på sin uppkoppling. Men detta är inte tillräckligt. Operatörerna borde vara skyldiga att redovisa ett mer rättvisande värde i sin marknadsföring. Regeringen bör uppdra åt berörda myndigheter att utarbeta standarder för att mäta de bredbandshastigheter som redovisas i marknadsföringen.

Stockholm den 2 oktober 2008

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandshastigheter.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.