Bra och kostnadsfri barnomsorg

Motion 2003/04:Ub506 av Veronica Palm m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bra och på sikt kostnadsfri barnomsorg.

Motivering

Det är bra för alla barn att få nya sociala kontakter utanför hemmet. Att vara tillsammans med andra barn, utan att hela tiden ha mamma eller pappa bakom ryggen, är viktigt för barnets jag-utveckling. Det lär barn respekt, tolerans och solidaritet.

Vi har nu sänkt dagisavgiften genom maxtaxa och ökat tillgängligheten genom allmän förskolan för 4–5-åringar. Det gör att fler barn får möjlighet att vara på dagis och att fler kvinnor och män får möjlighet att arbeta. Dessutom ger det mer pengar kvar för barnfamiljer.

I första hand är barnomsorgen till för barnen, men den är också viktig för de vuxnas möjlighet till arbete. Rätt till arbete är viktigt för den enskilde, både för att kunna försörja sig och för att må bra som människa.

För att föräldrarna ska kunna gå till jobbet flera timmar varje dag och lämna ifrån sig sitt barn i andra vuxnas vård måste verksamheten vara bra. Om man som förälder inte känner sig trygg faller en stor del av poängen med barnomsorgen. Barnomsorgen ska vara bra för barnen och så bra att föräldrarna inte behöver gå på jobbet och oroa sig över om deras barn får den uppmärksamhet, stimulans och omsorg som de behöver. Vi anser att alla barn ska ha rätt till bra barnomsorg.

Maxtaxa och allmän förskola är steg på vägen. Vi vill att hela förskolan på sikt ska vara helt avgiftsfri. Vi vill fortsätta öka antalet anställda i barnomsorgen och minska barngruppernas storlek. Barnomsorgen måste få kosta. Barnomsorgen måste vara tillgänglig för alla.

Stockholm den 3 oktober 2003

Veronica Palm (s)

Christer Engelhardt (s)

Niclas Lindberg (s)

Lars U Granberg (s)

Marina Pettersson (s)

Cinnika Beiming (s)

Matilda Ernkrans (s)

Kent Härstedt (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bra och på sikt kostnadsfri barnomsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.