Till innehåll på sidan

Bostad är en social rättighet

Motion 2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:C431

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bostad är en social rättighet

V240

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Sverige behöver en ny bostadspolitik 6

4 Bygg bort bostadsbristen 7

4.1 Mål om 40 000 nya bostäder per år 7

4.2 Inför ett investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till rimliga hyror 8

4.3 Höga byggkostnader hindrar byggandet 8

4.4 Ett allmännyttigt bostadsföretag i alla kommuner 9

4.5 Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar 9

4.6 Planeringsfrågor 10

4.6.1 Obligatoriska boendeplaneringsprogram 10

4.6.2 Kommunens rätt att bestämma upplåtelseform i detaljplan 11

4.6.3 Planera för cykelvägar i boendet 11

5 Renovera bostadsbeståndet 12

5.1 Upprustningsstöd för flerbostadshus 12

5.2 Hissbidrag

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nytt bostadspolitiskt mål.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mål om 40 000 nya bostäder per år varav majoriteten hyresrätter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringsstöd.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Boverkets byggregler.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utarbeta en strategi för att nå målet om passivstandard.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minst ett allmännyttigt bostadsföretag i varje kommun.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatoriska bostadsförmedlingar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunala boendeplaneringsprogram.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att föreskriva en viss upplåtelseform i detaljplan.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillgången till cykelvägar i bostadsområden bör säkerställas genom de planeringsinstrument som finns i plan- och bygglagen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustningsstöd.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-avdraget.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hissbidrag.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga i trä.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett sammanhållet bostadsprogram för svaga bostadsmarknader.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda norsk modell för lån till bostäder på landsbygden.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Boverket bör ges i uppdrag att utreda hur man bättre utnyttjar kreditstocken för bostadslån.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör ta fram en samordnad bostadspolitisk strategi för landsbygdskommunerna.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till förbättringar av rättssäkerheten vid ombildningar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en förvärvslag.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av vitesföreläggande.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag med innebörden att vinster som görs i kommunala bostadsbolag bör stanna i verksamheten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att system som driver upp hyrorna måste ersättas av regler som utgår från den kommunala sektorns självkostnadsprincip och allmännyttans hyresnormerande roll.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påtaglighetsrekvisitet bör tas bort.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas ett lagstadgat samrådsförfarande vid ombyggnad och renovering.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den s.k. skyddsregeln ska gälla vid ombyggnationer.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffad fastighetsskatt för hyresrätter.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om uthyrning av egen bostad bör avskaffas.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med skarpare åtgärder mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna och villkoren för kommunal förmedling för uthyrning av lägenheter i andra hand.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan med en nollvision för hemlöshet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelbundet kartlägga hemlösheten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vräkning av barnfamiljer.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allas rätt till bostad.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en parlamentarisk utredning om boendesegregation bör tillsättas i syfte att föreslå åtgärder mot densamma.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur de boende i allmännyttans bostäder kan ges ett större inflytande över de övergripande beslut som fattas i bostadsföretagen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.