Betalning för lagring av omhändertagen alkohol

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta ut hyra för förvaring av alkohol hos Tullverket samt om det är möjligt att ta ut en avgift för destruktion av alkoholen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från ett annat EU-land är det möjligt att föra in en obegränsad mängd alkohol för ditt eller din familjs privata bruk. Tullverket utgår ifrån olika referensnivåer för att fastställa vad som kan uppfattas som privat bruk. Referensnivåerna är: 10 liter spritdryck, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 110 liter öl. Överstiger mängden referensnivåerna är det personen som för in alkoholen som ska visa att mängden är rimlig för privat bruk.

Olika omständigheter har gjort det väldigt lönsamt att föra in alkohol till Sverige, genom bland annat organiserade resor, för att sedan sälja den vidare. Tullverket beslagtar en del av alkoholen som bedöms inte vara för privat bruk. Den beslagtagna alkoholen förvaras på särskild plats i avvaktan på dom, som avgör om den ska återlämnas eller förverkas och destrueras. Under 2015 beslagtogs 70 510 liter starksprit, 40813 liter vin, 368796 liter starköl som måste förvaras. Det är enorma ytor som staten får bekosta, i form av förvaring i lager. Regeringen bör undersöka om det är rimligt, att låta den som blir dömd för smuggling även blir skyldig att betala hyra för förvaring och för destruktion av alkoholen.

 

Erik Andersson (M)

 

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Maria Plass (M)

Mats Green (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta ut hyra för förvaring av alkohol hos Tullverket samt om det är möjligt att ta ut en avgift för destruktion av alkoholen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.