Bekämpa stöldligorna

Motion 2019/20:2709 av Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs fler poliser och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tullen behöver ökade befogenheter för att få bättre kontroll över den svenska gränsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommarhalvåret i Sverige är högsäsong för utländska stöldligor. Då begås majoriteten av alla bostadsinbrott samt stölder av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner. Stöld­ligorna måste bekämpas med kraft, såväl utländska som inhemska, och för detta krävs polisiära resurser även under sommaren.

Idag är det vanligt med privata inbrottslarm, nattpatruller och avancerade lås­anordningar, vilket medför ökade kostnader och besvär för den enskilde. I en väl­fungerande rättsstat ska inte detta behövas.

Bara i Halland skedde förra året 943 inbrott och stölder av båtmotorer. Detta är givetvis helt oacceptabelt för ett rättssamhälle där brottsoffret uteslutande är privat­person. Det behövs fler poliser, ökad befogenhet för tullen och bättre kontroll av den svenska gränsen.

 

 

Lars Püss (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tullen behöver ökade befogenheter för att få bättre kontroll över den svenska gränsen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs fler poliser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.