Till innehåll på sidan

Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar

Motion 2022/23:734 av Cecilia Rönn (L)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att förbättra utbildningen för AM-körkortklass 1 samt i övrigt förbättra trafiksäkerheten för A-traktorer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under lång tid har vi kunnat läsa om hur olyckorna ökat och att ungas liv skördas årligen när de ger sig ut på vägarna med A-traktorer som i de flesta fall har stora brister i trafiksäkerhet och är manipulerade för att kunna framföras i högre hastighet än de 30 km/h som är maximalt.

Vidare får mopedbilar köras i 45 km/h och har å andra sidan ofta sämre krock­säkerhet än A-traktorer som är ombyggda personbilar.

Den utredning som presenterades hösten 2022 för att förbättra säkerheten har brister och uppfyller inte behoven. Det måste bli svårare att manipulera hastigheterna och påföljderna behöver bli så kännbara, med t.ex. uppskjutet B-körkort, att den enskilde inte vill ta risken att manipulera sitt fordon.

Att dessa fordon är en frihet för de ungdomar som bor på landsbygden och har dåliga förbindelser med kollektivtrafik gör att det finns ett värde i att ha kvar dem och inte förbjuda dem. Men det får inte ske på bekostnad av ungdomars liv och trafik­säkerheten för andra trafikanter. Därför behöver utredningen även titta på om dessa fordon ska begränsas från att köra på vissa typer av vägar och vissa tider på dygnet. Att likställa hastigheten till 45 km/h för både mopedbilar och A-traktorer skulle dock förbättra trafiksäkerheten till viss del och minska irritationen och vårdslösa omkörningar.

Tillsätt en utredning som

  • ser över förutsättningarna att kunna framföra alla dessa fordon i max 45 km/h på horisontell väg och förbättra förarutbildningen med både teori och praktik för att ge förare tillräckliga kunskaper för att framföra dem på ett säkert sätt
  • gör det svårare att manipulera hastigheterna och stärk kraven på säkerhet som tex bälteskrav.
  • Konsekvenserna för att bryta mot reglerna behöver bli kännbara, med t.ex. uppskjutet B-körkort, för att motverka förarens vilja att manipulera fordonets hastighet.

 

<

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att förbättra utbildningen för AM-körkortklass 1 samt i övrigt förbättra trafiksäkerheten för A-traktorer och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Trafikutskottet
    Betänkande 2022/23:TU13

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.