Till innehåll på sidan

Bärplockning

Motion 2006/07:Sk263 av Krister Hammarbergh och Karin Enström (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2006-10-31
Numrering
2006-11-01
Hänvisning
2006-11-07
Bordläggning
2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av det skattefria beloppet för bärplockning till en nivå som återspeglar dagens penningvärde.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av de förändringar som krävs för att göra det möjligt för svenska företag att köpa bär av utländska bärplockare på samma villkor som av svenska bärplockare.

Motivering

Regeringsrätten har avgett en dom som går ut på att företag i bärbranschen tvingas betala sociala avgifter för personer som säljer bär till dessa företag om dessa personer är bosatta utanför Europeiska unionen. Normalt gäller skattefrihet för privatpersoner upp till ett visst belopp för bär som man plockat själv. Enligt domen från Regeringsrätten är den ersättning som utgår till utländska bärplockare att anse som ersättning för arbete, inte som betalning för en såld produkt. Därmed blir företagen skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för de utländska bärplockarna.

Cirka 500 000 ton vilda bär växer i de svenska skogarna, varav 70 procent i Norrlands skogar. Variationen är stor mellan olika år. Bärbranschen köper årligen upp mellan 10 000 och 20 000 ton bär som plockas i svenska skogar. Uppemot 70 procent är blåbär. Bärbranschen tar bara hand om 2–4 procent av alla bär i skogen. Det mesta blir kvar och ruttnar bort.

Allt färre svenskar plockar i dag bär, vare sig det gäller försäljning eller för eget bruk. Bärbranschen har därför blivit beroende av utländska bärplockare. 6 000 till 8 000 personer plockar och säljer bär varje år, varav närmare 90 procent är utländska plockare. Konsekvensen av domen kommer att bli sänkta ersättningar och därmed svårigheter att hitta personer som är intresserade av att plocka och sälja bär. Därmed kommer den redan i dag lilla andel av de vilda bär som tas till vara att bli ännu mindre. Under sensommaren och hösten har bärplockare som kommer från länder utanför Europeiska unionen plockat bär på svensk mark. Sedan har finska bärföretag köpt bären.

Anledningen till detta är att konkurrerande företag i andra länder saknar beskattning på bärplockning. Sannolikt hotas ett antal arbetstillfällen för de anställda i befintliga bärföretag med minskade skatteintäkter för staten som en följd.

Uppenbart måste en förändring ske i gällande regelverk för att skapa en rimlig konkurrenssituation för de svenska bärföretagen och för att det skall vara möjligt att bättre nyttja den resurs som de vilda bären innebär.

Den skattefria nivå som idag är gällande, 5 000 kr, återspeglar inte längre det penningvärde som rådde när beloppet beslutades. Det är hög tid att korrigera beloppet för att den stadgade nivån inte skall bli verkningslös.

Stockholm den 27 oktober 2006

Krister Hammarbe

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av det skattefria beloppet för bärplockning till en nivå som återspeglar dagens penningvärde.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av de förändringar som krävs för att göra det möjligt för svenska företag att köpa bär av utländska bärplockare på samma villkor som av svenska bärplockare.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.